Utlysninger

Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Forskning for Mattilsynet

Utlysningen er rettet mot effektiv forvaltning knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. Vi trenger mer kunnskap om hva som er drivere for god dyrevelferd og om effektene av ulike forvaltningsmessige tiltak og virkemidler. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bare forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Data og tjenester overalt – Forskerprosjekt

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
02.02
2022
Se Resultat

Forskerprosjekt for fornyelse

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Petroleum
Samisk
Søknadsfrist
02.02
2022
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
02.02
2022
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
15.09
2021
Se Resultat

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bare forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Målet med utlysningen er å fortsette og bygge kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Denne utlysningen stenger midnatt 3. august 2022.

Målet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap innenfor temaene digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Data og tjenester overalt – Samarbeidsprosjekt

IKTPLUSS skal investere i forskningsprosjekter som på kortere og lengre sikt bidrar til innovasjon og løser utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og forskerrekruttering i museene

Målet med utlysningen er å styrke forskning, forskningskompetanse og samarbeid om FoU-oppgaver som er sentrale for museene. Bare godkjente forskningsorganisasjoner kan søke, i samarbeid med museer utenfor forskningssektoren.

Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med tjenester og offentlige myndigheter innenfor justissektoren, familie- og oppvekstsektoren og/eller barnevernet.

Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

Midlene skal gå til samarbeidsprosjekter som forsker på implementering av kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn, unge og familier i barnevern og/eller familievern. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Helse
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

Bedrifter kan søke om støtte fra Pilot-T. Formålet er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Bransjer og næringer
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen av demonstrasjonsprosjekt i 2021 omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri (grønn skipsfart) og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift

Utlysningen er midlertidig stengt.

Bedrifter innenfor alle bransjer kan søke om støtte til et nærings-ph.d.-prosjekt. Et Nærings-ph.d.-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en søkerbedrift og en gradsgivende forskningsorganisasjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for søkerbedriften og utføres av en ansatt.

Bransjer og næringer
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakta – samarbeid for havforskning

I samarbeid med Forskningsrådet stiller Kystvakta skipstid til rådighet for norske forskningsorganisasjoner som ønsker å utføre feltarbeid til havs som ledd i et forskningsprosjekt.

Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kl. 13.00 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

COVID-19 hasteutlysning: Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2022

Skissen kvalifiserer til å sende inn en fullstendig søknad til Grønn plattforms hovedutlysning med søknadsfrist 21. september 2022. Norske bedrifter og norske forskningsinstitutter kan sende inn skisse.

Grønn plattform
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for petroleum

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad til utlysningen Forskningssenter for petroleum. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen, kan heller ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan sende skisse.

Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for klinisk behandling

Skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssentre for klinisk behandling med søknadsfrist 12. mai 2021. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 6. januar 2021, kan ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. 

Helse
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (skisse)

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.

Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Senter for nukleær forskning

Vi ønsker å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området ved å opprette ett til to nasjonale sentre. Norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning

Forskningsrådet utlyser midler til to sentre for skatteøkonomisk forskning. Sentrene skal utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og å bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Rettsvitenskapelige miljøer som tilbyr mastergrad kan søke.

Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
24.11
2021
Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen

Vi lyser ut midler for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor, kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
20.10
2021
Se Resultat

Senter for fremragende forskning – SFF V – Trinn 2

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering. Trinn 2 er en lukket utlysning og kun inviterte søkere som ble utvalgt i trinn 1, kan søke.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
15.09
2021
Se Resultat

Forskningssenter for petroleum

Formålet med utlysningen er å etablere inntil to nye forskningssentre for petroleum. Forskningssentrene skal styrke kapasitet og kompetanse med sikte på å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Petroleum
Søknadsfrist
12.05
2021
Se Resultat

Forskningssenter for klinisk behandling

Vi lyser ut midler til å etablere Forskningssenter for klinisk behandling (FKB). Bare søkere som har sendt inn obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021, kan søke. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon med tilgang til pasienter i forpliktende samarbeid med relevante aktører.

Helse
Søknadsfrist
17.03
2021
Se Resultat

Studententreprenørskap

Et STUD-ENT-prosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i studentdrevne forretningsideer. Målet ved sluttført prosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses. Studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Milepælsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Et milepælsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt med fokus på å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet.

Bransjer og næringer
Helse
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifiseringsprosjekt (tidligere milepæl) – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater.

Bransjer og næringer
Helse
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Verifiseringsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet.

Bransjer og næringer
Helse
Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
12.02
2020
Se Resultat

Studententreprenørskap

STUD-ENT-prosjekter skal bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme studentdrevne forretningsideer basert på forskningsresultater eller kunnskap ervervet gjennom studiene.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
18.11
2020
Se Resultat

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Utlysningen gjelder støtte til etablering og/eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og inkluderer norsk deltakelse i samarbeid om etablering eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer. Bare de som deltok i den obligatoriske skisserunden, kan søke.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
18.11
2020
Gjennomført

Videreføring av medlemskap i internasjonale infrastrukturer

Dette er en utlysning som kun gjelder noen utvalgte medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Relevante søkermiljøer er informert.

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Arctic Field Grant (AFG) – støtte til feltarbeid på Svalbard

Svalbard Science Forum (SSF) lyser ut midler til feltarbeid på Svalbard og Jan Mayen til masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som er tilknyttet eller samarbeider med norske forskningsorganisasjoner.

Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
16.11
2022
Gjennomført

Kunnskapsstatus om helse- og miljøskadelige stoffer i plast

Vi vil finansiere ett prosjekt som skal resultere i en kunnskapsstatus-rapport om miljøgifter i plast. Bare godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Hav
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Nettverksstøtte til forskergrupper etter evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

Formålet er å gi støtte til oppfølgingstiltak etter Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Støtten skal gå til nettverksaktiviteter som vil styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte organisasjonene og i forskergruppene deres.

Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Støtte til arrangement

Arrangementsstøtte kan gis til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlig virksomheter, organisasjoner, eller sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren.

Internasjonalisering
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

PES2020 Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020

Støtten fra PES2020 skal bidra til å forbedre kvaliteten på innsendte EU-søknader. Søker du om støtte fra PES2020, må du derfor søke så tidlig som mulig, helst så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form, og seinest fire uker før EU-fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

PES2020 Støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa

Formålet er å stimulere til slagkraftig samarbeid på norsk side og til økt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027).

Internasjonalisering
Søknadsfrist
14.09
2022
Gjennomført

ACT4 – CO2-håndtering

Midlene skal gå til internasjonale prosjekter innenfor CO2-håndtering. Foretak og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Internasjonalisering
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
21.05
2021
Se Resultat

Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Hensikten er å bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av de ulike komponentene i klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.

Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
12.05
2021
Gjennomført

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Fellesutlysningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Petroleum
Søknadsfrist
15.03
2021
Se Resultat

ACT3 – CO2-håndtering

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
02.09
2020
Se Resultat

Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser ut midler under det kinesisk-norske fellesprogrammet. Målet er å oppnå vitenskapelige forskningsresultater i verdensklasse. Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk.

Internasjonale fellesprogrammer
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
22.04
2020
Gjennomført

Midler til norsk deltagelse i Euratom

Utlysningen gjelder søknader om finansiering av norsk deltagelse i prosjekter under 2019-utlysningene til Euratom, EUs strålevernprogram. Kun norske deltakere i prosjekter som har fått tilsagn om støtte i Euratom-utlysninger i 2019 kan søke. Forskningsrådets finansieringsordning muliggjør norske aktørers deltagelse i Euratom. Siden Euratom ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske aktører som deltar i Euratom-prosjekter midler direkte fra EU. Norske aktører i Euratom-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Forskningsrådet.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist
04.09
2019
Se Resultat

Samarbeidsprosjekter med Russland

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Forskningsrådet nominerer to kandidater til JSPS' Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard).

Internasjonalisering
Søknadsfrist
25.05
2022
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
07.12
2021
Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Japan Society for the promotion of Sciences (JSPS) mobilitetsprogram har som hovedformål å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet nominerer kandidater til programmet og sender inn søknadene på vegne av de nominerte kandidatene.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
12.05
2021
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innen finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Politikk- og forvaltningsområder
Banebrytende forskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
16.09
2020
Gjennomført

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
25.05
2020
Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god...

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
25.05
2020
Gjennomført

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2021-2024

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader til nye strategiske programmer for NOFIMA for perioden 2021–2024.

Søknadsfrist
20.01
2023
Gjennomført

Pilotutlysning for bærekraftsmålene 2022

8 millioner euro til å akselerere oppnåelsen av bærekraftsmålene ved å ta resultater fra pågående eller nylig avsluttet forsknings- og innovasjonsprosjekter i bruk. Prosjekter kan være innen politikk/styring, samfunn og økonomi.

Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
15.12
2022
Gjennomført

Utfordringer ved krefttyper som er vanskelige å behandle - fra tidlig diagnose til terapi

Søknaden må omhandle en eller flere av krefttypene som er vanskelige å behandle (HTTC), har svært dårlig prognose (5-års overlevelsesrate < 25%) og der overlevelse ikke har forbedret seg betydelig de siste tiårene: kreft i gliaceller i hjernen, spiserør, bukspyttkjertel, galleblære, lever og lunger.

Helse
Søknadsfrist
13.12
2022
Gjennomført

Utlysning av midler til ekspertgrupper innenfor helse- og omsorgsforskning for nevrodegenerative sykdommer

Målet med utlysningen er at ledende forskere etablerer innovative, tverrfaglige og multinasjonale arbeidsgupper som skal bidra til å utvikle bedre helse- og omsorgstilbud for pasienter med nevrodegenerative sykdommer.

Søknadsfrist
08.12
2022
Gjennomført

Pandemiens konsevenser for barn og unges velferd i Norden

Det overordnede målet med utlysningen er å støtte banebrytende nordisk forskning som kan medvirke til bedre velferd blant barn og unge i Norden i etterkant av pandemien. Utlysningen etterspør tema innen utdanning, trivsel, psykisk helse og levekår for barn og unge.

Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Key Digital Technologies JU

Key Digital Technologies er et europeisk partnerskap under Horisont Europe med fokus på elektroniske komponenter og systemteknologier. Det er et trepartspartnerskap med EU-kommisjonen, industriorganisasjoner og deltakerland som utvikler arbeidsprogrammet og deler prosjektstøtte. Søkere bør sørge for å lese og forstå nasjonale krav før de søker om finansiering.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
15.09
2022
Gjennomført

Eurostars - Europeisk fellesprogram for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter(SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

Søknadsfrist
14.09
2022
Gjennomført

European Joint Programme on Soil - andre internasjonale utlysning

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner til internasjonalt forskningssamarbeid om jord i sammenheng med klima og naturmangfold.

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.