Søk nå

Kriser - perspektiver fra humaniora

Søknader kan belyse en rekke perspektiver fra ett eller flere av følgende undertemaer: ulike forståelser av kriser, kriser og menneskelig respons, representasjonen av kriser.

Transnasjonale konsortier inviteres til å sende inn humanioraledede søknader for å gi ny innsikt i fenomenet kriser i fortid og nåtid. Forskningen kan trekke på innsikter og metoder fra et bredt spekter av humanioradisipliner. Selv om prosjektene skal ledes av humanioramiljøer kan bidrag fra andre forskningsområder involveres der det er hensiktsmessig.

Søknader kan belyse en rekke perspektiver fra ett eller flere av følgende undertemaer:

Ulike forståelser av kriser

Søknader som fokuserer på konseptualisering av krise kan undersøke hvordan alle kriser har en diskursiv dimensjon. Forslag kan ta for seg: om en teori om krise er mulig, og hvilke fordeler har konseptet fremfor andre konkurrerende? Hvordan brukes krise i spesielle sammenhenger, hvilke spenninger genereres og effekter skapes? Betydningen av kriser innenfor ulike kulturelle tradisjoner, transkulturelle utvekslinger og deres innvirkning på forståelser; fortellinger om krise; kritiske forskningsteorier eller metoder som har forårsaket kriser i humaniora som har resultert i store konseptuelle transformasjoner og forskning på virkningen av menneskelige aktiviteter på klima og miljø fra et humanistisk perspektiv.

Kriser og menneskelig respons

I både media og politikk blir begrepet «krise» ofte brukt for å dramatisere en situasjon, for å generere oppfatningen av en trussel eller forestående katastrofe, som skaper en risiko for eskalering på grunnlag av polariserte emosjonelle reaksjoner. Søknader kan undersøke spørsmålene: hvordan bidro media, politikk og andre enheter til eskalering eller/og deeskalering og løsning av kriser? Hvordan bidro påstander om tilhørighet til kriser? Er krisebegrepet et effektivt verktøy for analyse og forklaring på politiske, kulturelle, intellektuelle og økonomiske spørsmål? 

Representasjonen av kriser

Søknader kan undersøke de skiftende representasjonene av kriser som følge av transformasjoner av arv og kulturminne. Forslagene kan ta for seg: de umiddelbare reaksjonene på og ulike representasjoner av kriser i litteratur, filosofi og kunst; de utvidede formene for minnesmerke; hvilke visjoner om krise er representert i media, litteratur og kreativ og utøvende kunst, og hvorfor blir de valgt?

Beløp Forskningsrådet deltar med i utlysningen: 900 000 Euro
Støttegrad: 100 %
Lenke: Crisis – Perspectives from the Humanities | Funding | Humanities in the European Research Area | HERA (heranet.info)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 03:54 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.