Søk nå

Green ERA-Hub - Bidra til et bærekraftig og motstandsdyktig jordbruks- og matsystem

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner kroner til internasjonalt forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer.

Green ERA-hub bygger på det tverrsektorielle samarbeidet mellom ERA-nett innen landbruk og bioteknologi, gjennom felles transnasjonal finansiering av forskningsprosjekter. 

Utlysningen dekker følgende fire tematiske områder:

  1. Enhance fertilizer efficiency and reduce fertilizer use
  2. Increase European protein self-sufficiency
  3. Mitigate GHG emissions in agricultural and food systems
  4. Sustainable energy use and production in agri-food systems

Legg merke til at søknaden må registreres i søknadssystemet (pre-registration) innen 20. juli 2023.

Det blir arrangert et Webinar om utlysningen. Les mer om utlysningen og hvordan du søker på Green ERA-Hub sin nettside.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 12:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.