Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Fristen blir i februar eller mars 2022.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer senere.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer senere.