Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Viktige datoer

7. jun. 2023

Siste frist for innsending av søknad (midnatt)

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

27. apr. 2023

Malen for partneropplysninger er oppdatert. Dersom dere har lastet ned denne malen før 27. april, må dere laste den ned på nytt. 

Formål

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Vi ønsker å støtte prosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Partnerne skal også oppnå ny kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 364 497 000
Tildelte midler
Kr 1 024 326 000
Mottatte søknader
335
Innvilgede søknader
103
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
346680ALLER AQUA NORWAY ASDokumentere effekter av en ny norsk råvare fra engvekster som tilsetning i laksefôr som erstatning for importert soyamel.Temaer på tversKr 10 000 00030.11.2023
346368GAS 2 FEED ASDevelopment of an optimized microbial strain for direct conversion of CO2 into biomass for feed productionTemaer på tversKr 4 000 00030.11.2023
346600NORWEGIAN MYCELIUM ASNoMyPro - scaling circular mycoproteins for more sustainable aquafeedsTemaer på tversKr 8 500 00030.11.2023
346608C-FEED ASEtablere Rhodomonas kultur med gunstig mikrobiom tilpasset industriell produksjonHavKr 8 077 0001.12.2023
346461SANDE SETTEFISK ASSesonguavhengig produksjon av regnbueørretHavKr 8 161 0001.12.2023
346274SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH CENTRE ASNephrocalcinosis: Unlocking the key to dietary interventionHavKr 8 830 0001.12.2023
346957Frøystad ASUtvikling av havteine for konkurransedyktig og miljøvennlig fangst av rekerHavKr 4 405 0001.12.2023
346989Ervik Havfiske ASEt mer bærekraftig og lønnsomt snøkrabbefiskeHavKr 10 000 0001.12.2023
346098Norbait ASNorbait IIHavKr 3 450 0001.12.2023
346376DNV ASDigital Fuel PassportHavKr 8 500 0001.12.2023
346472KONGSBERG MARITIME ASNovel Maritime Condition monitoring technology by acoustic emission and machine learning processing for Lifetime Optimisation.HavKr 15 600 0001.12.2023
346510KONGSBERG MARITIME ASPulse-jet propulsion for commercial shipsHavKr 6 413 0001.12.2023
346524DNV ASAssessment of ship hull Integrity based on a Digital TwinHavKr 14 216 0001.12.2023
346534ZEABUZ ASCost-effective, Safe and AI-based Autonomy Software for ShipsHavKr 15 000 0001.12.2023
346544NJORD AQUA ASAutonomous Underwater System for Targeted Assessment and RepairHavKr 6 000 0001.12.2023
346612STABLE ASBevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjonerHavKr 5 900 0001.12.2023
346629SCANDINAVIAN REACH TECHNOLOGIES ASSteelWave High Volume Wireless Communication Platform for Steel Environments (HWC-SE)HavKr 5 775 0001.12.2023
346730TUNABLE ASSystem for kontinuerlig monitorering av utslipp på skipHavKr 10 170 0001.12.2023
346816ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS ASNødslepsoppkopling for skip uten IMO krav til spesifikt nødslepsystem (Emergency Towing System)HavKr 3 025 0001.12.2023
346389OPTRONICS TECHNOLOGY ASTeknologi-plattform for deteksjon av giftige gasserPetroleumKr 10 000 00007.12.2023
346734NORTEK ASVisually-augmented acoustic subsea navigationPetroleumKr 6 698 00007.12.2023
346696SHARP REFLECTIONS ASInteractive analysis of OBN dataPetroleumKr 10 925 00007.12.2023
346718TECHNIP NORGE AS AVD ORKANGER SPOLEBASELaserPIPE – Laser-based welding of pipelines for offshore industryPetroleumKr 7 000 00007.12.2023
346379ALLUM TECHNOLOGY ASCFU generasjon 5 for olje og partiklerPetroleumKr 4 861 00007.12.2023
346649TDE NORGE ASHole cleaning monitoring in real time during drilling operations with hybrid modelling methodologiesPetroleumKr 15 000 00007.12.2023
346639MUDSIM ASTool to select optimal and more environmental friendly drilling fluid for drilling of exploration-, production-, P&A-, and geothermal wellsPetroleumKr 4 180 00007.12.2023
346076Animalia ASOppalshøna: Ny kunnskap for ei robust og bærekraftig verpehøneLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 4 000 00011.12.2023
346357Animalia ASRiskbased hygiene control in pork slaughterhousesLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 4 400 00011.12.2023
346686Edelgard ASØkt verdiskaping av restråstoff etter nedskjæring av storfe, svin og lamLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 9 000 00011.12.2023
346484Folvengaard ASMikroMat: Bærekraftig produksjon av mikroalger og videreforedling til produkter og ingredienser til mat og fôrLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 10 000 00011.12.2023
346741Geno R&D ASNrfTwin: Advancing sustainable breeding of norwegian red dairy cattle through digital twinLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 5 826 00011.12.2023
346664Graminor ASGE-Sustain: Sustainable potato production in Norway by precision breedingLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 7 919 00011.12.2023
346722Greenfarmer ASUAV-Based pest surveillance and biocontrol in strawberriesLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 3 985 00011.12.2023
346356Norsvin R&D ASIncreased piglet survival enabled by AI-technologyLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 4 853 00011.12.2023
346452Norsvin R&D ASIdentifying genes and mutations related to health and disease resistance in Norwegian pigsLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 4 450 00011.12.2023
346624Nortura SADigiBeef: Markedsorientert, bærekraftig og sporbar produksjon av storfe (hud og kjøtt)Landbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 16 000 00011.12.2023
346414ONIO ASSelfpowered sensor systems for precision agricultureLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 11 927 00011.12.2023
346363TINE SANy teknologi for kartlegging og begrensning av uønsket mikrobiell vekst i meieriprodukterLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 2 650 00011.12.2023
346530TKS AGRI ASGrass resource optimization, analysis and sensingLandbasert mat, miljø og bioressurser (FFL/JA)Kr 15 400 00011.12.2023
346300ADJUTEC PHARMA ASDevelopment of a novel broad-spectrum antibiotic resistant inhibitor productIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346303BLUE WAVE THERAPEUTICS ASALPHAGLIO: Development of a novel treatment for glioblastomaIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346323NETRON ASNetron Automated Optimisation for Virtual ProductionIndustri og tjenestenæringerKr 12 500 00014.12.2023
346325RETRAMS ASRobotic Handling of Reusable Surgical EquipmentIndustri og tjenestenæringerKr 8 630 00014.12.2023
346328SONAIR ASSoundVision - An ultrasonic 3D distance sensor for autonomous robotsIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346333HEMISPHERIAN ASA one-of-a-kind approach to treat Ovarian CancerIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346360CYBERNETICA ASNESA – New Emission Surveillance solutions for the Aluminium industryIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346365Exact Geo Survey ASDigiBygg – AI for automated production of digital building models and smart building analyses.Industri og tjenestenæringerKr 11 079 00014.12.2023
346375AUGERE MEDICAL ASColoCompare: colonoscopy guidance and AI assisted procedure comparisonIndustri og tjenestenæringerKr 11 966 00014.12.2023
346377FAUNA ECO ASTriggering green decision-makingIndustri og tjenestenæringerKr 15 998 00014.12.2023
346397NOWWELL ASIVS-SUI: Incontinence Valve System (IVS) for treating patients with Stress Urinary Incontinence (SUI)Industri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346419BRAV ASFramSki - The future of high-performance responsible skiingIndustri og tjenestenæringerKr 15 000 00014.12.2023
346431LEIRVIK ASTowards Successful Laser Welding of AluminiumIndustri og tjenestenæringerKr 10 000 00014.12.2023
346433HYDRO ALUMINIUM ASHyper Efficient Process for eXtruded ALuminium based on Post Consumer ScrapIndustri og tjenestenæringerKr 10 000 00014.12.2023
346450NORDIC DOOR ASSmart teknologi og smarte mennesker - utvikling av maskinlæring og menneskelig læring for nullfeilsproduksjonIndustri og tjenestenæringerKr 13 325 00014.12.2023
346463MEMSCAP ASSensor TEchnology for Greater Medical ApparatusIndustri og tjenestenæringerKr 14 000 00014.12.2023
346503ISIFLO ASModulær prosess for fleksibel produksjon av komposittrørkoblingerIndustri og tjenestenæringerKr 11 800 00014.12.2023
346540K A RASMUSSEN ASIRIS: Iridium and Ruthenium Recovery from Green Hydrogen SystemsIndustri og tjenestenæringerKr 3 875 00014.12.2023
346556NORSKE SKOG SKOGN ASf-CTMP – Forenklet CTMP prosessIndustri og tjenestenæringerKr 5 966 00014.12.2023
346563FINN NO ASVertical sustainable platform organizationsIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346564HUNTON FIBER ASBioBoard - våtformede trefiberbaserte byggeprodukterIndustri og tjenestenæringerKr 13 800 00014.12.2023
346570DRIFTI ASNeste generasjons digitale verktøy for håndverkere for økt produktivitet og bærekraftig materialvalgIndustri og tjenestenæringerKr 9 700 00014.12.2023
346584MILJØTEKNIKK TERRATEAM ASFremtidens RESept for sluttbehandling av farlig avfallIndustri og tjenestenæringerKr 6 698 00014.12.2023
346637DOMORE DIAGNOSTICS ASClinical validation and implementation of the AI-based digital biomarker Histotype Px to personalize treatment in colorectal cancerIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346640ELEMENT LOGIC ASSelf-Managed WarehouseIndustri og tjenestenæringerKr 15 500 00014.12.2023
346653PARALLELO ASGreenSpace - Et parametrisk verktøy for optimalisering av klimavennlige leilighetsplaner med klimagassanalyse i prosjekteringsfasenIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346671FORZASYS ASAI-Storyteller: Intelligent Content Curation for SportsIndustri og tjenestenæringerKr 3 230 00014.12.2023
346703KONGSBERG AUTOMOTIVE ASFUture Sustainable MAterial for CouplingsIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346725MERCELL HOLDING ASMetoder for Smidige behov og Krav i Offentlige AnskaffelserIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
346737GE Vingmed Ultrasound A/SEchoValveIndustri og tjenestenæringerKr 10 750 00014.12.2023
346755FIELDMADE ASRobust additive manufacturing of polymer composites for optimal part productionIndustri og tjenestenæringerKr 12 700 00014.12.2023
346762BOOST AI ASEnabling Flexible Conversational AI by Integrating Large Language ModelsIndustri og tjenestenæringerKr 15 600 00014.12.2023
346763NORSK TITANIUM ASSustainable and efficient Additive Manufacturing for Critical aerospace and industrial ComponentsIndustri og tjenestenæringerKr 15 400 00014.12.2023
346792SOMSAGT ASUtvikling av en interaktiv og selvlærende kommunikasjonssimulator for nødsamtalerIndustri og tjenestenæringerKr 11 997 00014.12.2023
346796ARCTICZYMES ASNextGenRNAZymes – Novel Enzymes for Next Generation Manufacturing RNA TherapeuticsIndustri og tjenestenæringerKr 11 800 00014.12.2023
346835ONCOSYNE ASClinical feasibility of in vitro diagnostic drug testing for pancreatic cancerIndustri og tjenestenæringerKr 16 000 00014.12.2023
347091SENSORITA ASRemote Waste Characterization and Quality ControlIndustri og tjenestenæringerKr 16 020 00014.12.2023
346271ELOPAK ASAInnFiberIndustri og tjenestenæringerKr 7 400 00014.12.2023
346538HELGELAND MARINASYSTEMER ASDevelopment of a fully circular pontoon design by substituting EPS with a foamed carbon sequestrated geopolymer-concreteIndustri og tjenestenæringerKr 7 000 00014.12.2023
346520ABB ELECTRIFICATION NORWAY ASSF6- and PFAS-free MV switchgearEnergi, transport og lavutslippKr 20 000 00015.12.2023
346515BERGEN ENGINES ASInnovative design and material solutions for robust hydrogen gas fuelled combustion enginesEnergi, transport og lavutslippKr 10 000 00015.12.023
346666Cartesian ASIPN Competes: Competitive and environment-friendly thermal energy storage technologyEnergi, transport og lavutslippKr 7 200 00015.12.2023
346585CEALTECH ASSilicon-Graphene Nanoengineered Anode for Li-ion batteries 2Energi, transport og lavutslippKr 6 054 00015.12.2023
346655CENATE ASAvansert Silisium-Anode-Produkt med ResirkuleringEnergi, transport og lavutslippKr 18 000 00015.12.2023
346661CIGNUS INSTRUMENTS ASDirekte massestrømsmåler for storskala rørtransport av H2 og H2-gassblandingerEnergi, transport og lavutslippKr 7 375 00015.12.2023
346559Elkem ASA, TechnologyBioCarbon for Silicon and MicroSilica QualityEnergi, transport og lavutslippKr 17 352 00015.12.2023
346493ELMEA ASPrognosering av fremtidig etterspørsel etter energi og effektEnergi, transport og lavutslippKr 6 000 00015.12.2023
346481FORNYBARAKADEMIET ASSanntidsprekvalifisering av FCREnergi, transport og lavutslippKr 6 470 00015.12.2023
346425Freyr Battery Norway ASPlatform for computational battery designEnergi, transport og lavutslippKr 8 850 00015.12.2023
346620GENOFUEL ASBio2Fuel – Sustainable biofuel for the futureEnergi, transport og lavutslippKr 5 839 00015.12.2023
346531HYSTAR ASLow cost, high efficiency PEM electrolyser stack.Energi, transport og lavutslippKr 17 625 00015.12.2023
346549HØIAX ASNext generation smart hot water tanks with integrated latent energy storageEnergi, transport og lavutslippKr 6 685 00015.12.2023
346554JØTUL ASWOOD//MATTER/S//NOWEnergi, transport og lavutslippKr 10 300 00015.12.2023
346458MORROW TECHNOLOGIES ASNovel Oxidation-Resistant Stable Electrolytes for High VoltageEnergi, transport og lavutslippKr 8 055 00015.12.2023
346500MOSS MARITIME ASFlexible Liquid HYdrogen TankEnergi, transport og lavutslippKr 5 250 00015.12.2023
346574Nordic ElectrofuelSAFIREEnergi, transport og lavutslippKr 3 200 00015.12.2023
346672NORSUN ASIncreased silicon ingot diameter and enhanced energy efficiency through numerical simulationsEnergi, transport og lavutslippKr 6 000 00015.12.2023
346713Oceaneering ASReusable Lid Suction AnchorEnergi, transport og lavutslippKr 4 619 00015.12.2023
346647RAAMS ASUltra-efficient people-friendly Czochralski technology for western solar value chainEnergi, transport og lavutslippKr 9 625 00015.12.2023
346627SAFETEC NORDIC ASHydrogen Ignition CONtrolEnergi, transport og lavutslippKr 6 450 00015.12.2023
346506SCATEC ASAAdvanced Modelling and Performance Evaluation of Really large-scale bifacial solar Energy systemsEnergi, transport og lavutslippKr 4 500 00015.12.2023
346475SKYFRI TECHNOLOGIES ASSCADA and digital tools for cost-effective O&M of C&I-scale PV power plants and battery systems (PVCIOM)Energi, transport og lavutslippKr 11 000 00015.12.2023
346308STATKRAFT ENERGI ASSnowInflow: Optimized inflow forecast for the snowmelt periodEnergi, transport og lavutslippKr 12 603 00015.12.2023
346660STATKRAFT ENERGI ASGraphic Processing Unit-accelerated optimization of hydropowerEnergi, transport og lavutslippKr 4 000 00015.12.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.