Gjennomført
Se Resultat

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024

Viktige datoer

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

14. feb. 2023

Åpen for søknad

15. mars 2023

Søknadsfrist

15. mai 2023

Beslutning om tildeling

Søkerne får tilbakemelding på søknaden om støtte.

31. des. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

13. feb. 2023

Utlysningsteksten er en god del endret og komplett fra i dag.

Formål

Rammebevilgningen skal bidra til at forskningsorganisasjoner og helseforetak kan dra nytte av mulighetene i EUs rammeprogram Horisont Europa. Bevilgningen skal benyttes til en eller flere av følgende aktiviteter: strategisk arbeid, påvirknings- og posisjoneringsarbeid, kompetansebygging og utarbeiding av prosjektforslag.

Bevilgningen dekker kun aktiviteter rettet  mot Horisont Europa. Dersom en forskningsorganisasjon ikke søker om rammebevilgning, er maksimal støtte 500 000 kroner per år gjennom den løpende PES-ordningen.  

Om søknadsresultatene

Kr. 436 200 000
Kr. 180 000 000
64
57
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
344605NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTTPES ramme 2023-2024 NUPIPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 879 00005.06.2023
344645NORD UNIVERSITETPES rammebevilgning 2023-2024 Nord universitetPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 595 00005.06.2023
344846NORSK REGNESENTRALRammeavtale PES Norsk Regnesentral 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 4 000 00005.06.2023
344912HØGSKULEN PÅ VESTLANDETPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 for Høgskulen på VestlandetPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 4 070 00005.06.2023
344922NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASPES Rammebevilgning NORCE 23-24PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 30 000 00005.06.2023
344941ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLOSøknad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) om PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 144 00005.06.2023
344949STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUKNORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 486 00005.06.2023
344962TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskningSøknad om PES rammebevilgning Horisont Europa 2023-2024 - Transportøkonomisk institutt (TØI)PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 18 656 00005.06.2023
344966FOLKEHELSEINSTITUTTETPES Horisont Europa - rammebevilgning 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 11 000 00005.06.2023
344978NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUHorisont Europa PES rammebevilgning 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 18 310 00005.06.2023
344981HAVFORSKNINGSINSTITUTTETPES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024 – Havforskningsinstituttet.PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 872 00005.06.2023
344995UNIVERSITETET I OSLOPES-UiO-2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 12 000 00005.06.2023
344997INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNINGPES Horisont Europa rammebevilgning 2023-2024 Institutt for samfunnsforskningPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 3 102 00005.06.2023
345001AKVAPLAN-NIVA ASAkvaplan-niva - PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 892 00005.06.2023
345004NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON, FORSKNING OG UTDANNING (NIFU)NIFU: Rammebevilgning2023-2024 for PES Horisont EuropaPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 3 452 00005.06.2023
345009INSTITUTT FOR FREDSFORSKNINGPRIO PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 430 00005.06.2023
345015HØGSKOLEN I MOLDEProsjektetableringsstøtte HiMolde 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 950 00005.06.2023
345022NORGES HANDELSHØYSKOLEPES 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 660 00005.06.2023
345040NORGES MUSIKKHØGSKOLESøknad om PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024 – Norges musikkhøgskolePES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 375 00005.06.2023
345048NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING ASPES rammebevilgning 2023 2024 NORSUSPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 800 00005.06.2023
345053NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNINGPES Horisont Europa rammebevilgning for NIVA 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 18 473 00005.06.2023
345059NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIProsjektetableringsstøtte _NIBIO 2023 og 2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 17 123 00005.06.2023
345060INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKPES og POS Horisont Europa 2023 og 2024. Institutt for Energiteknikk (IFE)PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 26 636 00005.06.2023
345064AQUATEAM COWI ASProsjektetableringsstøtte til deltakelse i Horisont Europa for Aquateam COWIPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 745 00005.06.2023
345092FRIDTJOF NANSEN STIFTELSEN PÅ POLHØGDAFNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2023 - 2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 643 00005.06.2023
345102SINTEF ASPES rammebevilgning 2023-2024 SINTEFPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 40 000 00005.06.2023
345104NOFIMA ASPosisjonerings- og prosjektetableringsstøtte Horisont Europa 2023 og 2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 13 980 00005.06.2023
345105UNIVERSITETET I SØRØST-NORGEPES Framework grant 2023-24 University of South-Eastern NorwayPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 022 00005.06.2023
345128STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLINGNansensenteret: PES-Horisont Europa rammebeviligning for 2023 og 2024.PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 4 280 00005.06.2023
345135STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIBIs PES-rammebevilgning for 2023-24PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 820 00005.06.2023
345147NORDLANDSFORSKNING ASFinansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 8 786 00005.06.2023
345151STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNINGRammebevilgning for PES-midler 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 144 00005.06.2023
345194HØGSKOLEN I INNLANDETPES rammebevilgning 2023-2024 for HINNPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 000 00005.06.2023
345211STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINANINA PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 3 150 00005.06.2023
345218NTNU SAMFUNNSFORSKNING ASPES Horisont Europa - Rammebevilgning 2023-2024 - NTNU SamfunnsforskningPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 200 00005.06.2023
345224HELSE STAVANGER HFProsjektetableringsstøtte for 2023 og 2024 til Helse Stavanger HFPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 065 00005.06.2023
345235MØREFORSKING ASPES rammebevilgning for Møreforsking 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 000 00005.06.2023
345237HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSENARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjonPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 930 00005.06.2023
345250STIFTELSEN NORSARNORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 810 00005.06.2023
345257STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNINGPES Horisont Europa rammebevilgning Ruralis 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 015 00005.06.2023
345258VETERINÆRINSTITUTTETProsjektetablering og posisjonering mot Horisont Europa 2023-2024 ved VeterinærinstituttetPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 111 00005.06.2023
345278NORSK TRETEKNISK INSTITUTTSøknad om PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 – Norsk Treteknisk InstituttPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 380 00005.06.2023
345282CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNINGPES rammebevilgning CICERO 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 5 500 00005.06.2023
345283OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETOsloMet - søknad om PES rammebevilgning for 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 7 249 00005.06.2023
345294OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFPES-søknad for helseforetak i Helse-Sør-ØstPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 9 625 00005.06.2023
345303NORGES IDRETTSHØGSKOLEMer finansiering fra Horisont Europa til Norges idrettshøgskolePES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 850 00005.06.2023
345309STIFTINGA VESTLANDSFORSKINGPES Horisont Europa rammebevilgning 2023–24 VestlandsforskingPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 2 971 00005.06.2023
345314SIMULA RESEARCH LABORATORY ASRammebevilgning PES2023- 2024 for Simula Research LaboratoryPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 10 247 00005.06.2023
345320STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTRammesøknad for PES-midler 2023-2024 for Norges Geotekniske Institutt (NGI)PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 13 520 00005.06.2023
345321NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 4 746 00005.06.2023
345322UNIVERSITETET I STAVANGERUIS PES 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 10 098 00005.06.2023
345335NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNINGPES-ramme 2023-2024 NILUPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 10 000 00005.06.2023
345343UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HFProsjektetableringstøtte innefor E-helsePES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 960 00005.06.2023
345346UNIVERSITETET I BERGENSøknad fra UiB til PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 15 620 00005.06.2023
345352HELSE BERGEN HFSøknad om PES rammebevilgning for Helse Bergen HF Haukeland universitetsykehus 2023-2024PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 1 190 00005.06.2023
345357UNIVERSITETET I AGDERSøknad om Prosjektetableringsstøtte til UiA for 2023 og 2024 for mobilisering, posisjonering og økt deltakelse i Horisont EuropaPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 6 762 00005.06.2023
345360HØGSKULEN I VOLDADeltaking i Horisont Europa – Høgskulen i VoldaPES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24 Kr 500 00005.06.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.