Gjennomført

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard – Svalbard Strategic Grant

Viktige datoer

02. feb 2022

Åpen for søknad

16. mar 2022

Søknadsfrist

01. mai 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

08. mar 2022
Det vil ikke bli mulig å inngå avtaler med russiske partnere i denne utlysningen.

Formål

Svalbard Science Forum fordeler midler til samarbeidsprosjekter og workshops som bidrar til økt vitenskapelig kvalitet i Svalbardforskningen.

Utlysningen har som mål å stimulere til samarbeids- og nettverksaktiviteter som styrker internasjonalt samarbeid i Svalbardforskningen og setter Svalbardforskningen i et pan-arktisk perspektiv.

Om utlysningen

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Fullstendig utlysning finnes på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Polar

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søkanden etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.