Søk nå

Utlysninger i Chips Joint Undertaking (tidligere KDT) 2024

Norsk deltakelse i Chips JU Non Initiative Calls 2024 er medfinansiert av Norges forskningsråd

Chips finansierer forskning, utvikling og innovasjon innen halvlederteknologi og -framstillingsprosesser.

Key Digital Technologies er et europeisk partnerskap under Horisont Europe med fokus på elektroniske komponenter, halvlederteknologi og systemteknologier. 

EU-kommisjonen, industriorganisasjoner og deltakerland utvikler arbeidsprogrammet og spleiser på prosjektfinansieringen. Chips JU arbeidsprogram for 2024 har flere utlysninger der Norge medfinansierer norske deltagere. Den første utlysningen har søknadsfrist 14. mai 2024.

Utlysningene som har norsk medfinansiering er alle utlyst under Horizon Europe. På nettsiden til Chips JU finner du dem under "non-initiative Calls 2024".

Planlagte utlysninger i 2024:

  • Global call according to SRIA 2024 (IA)
  • Focus topic on “High Performance RISC-V Automotive Processors supporting SDV”
  • Focus topic on “Service Oriented Framework for the Software Defined Vehicle of the future"
  • Global call according to SRIA 2023 (RIA)
  • Focus topic on “Sustainable and greener manufacturing”
  • Joint call with Korea on Heterogeneous integration and neuromorphic computing technologies for future semiconductor components and systems

Norge prioriterer ikke den nasjonale medfinansieringen mellom utlysningene.

Det er viktig å lese "National eligibility guidelines for Norway". Det er flere krav, blant annet må alle prosjekter ha en norsk bedrift med som partner. Det er også viktig å fylle ut skjemaet "Template for National Part".

Norge deltar i disse utlysningene med en total nasjonal medfinansiering på 30 millioner kroner via IKTPLUSS.

Maksimumsbeløp i nasjonal medfinansiering per prosjekt er mellom 4 mill. kroner og 15 mill. kroner avhengig av antall norske deltagere og rolle i prosjektet. Se National Eligibility Guidlines.
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: Nasjonal medfinansiering til sammen NOK 30.000.000 
Informasjon om statsstøtte (Norsk): Forskningsrådets medfinansiering vil regnes som statsstøtte. Se detaljer på Forskningsrådets nettside om statsstøtte.

Lenke: https://www.chips-ju.europa.eu/noninitiative/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.