Idékraft verden trenger

Skal du søke midler fra Horisont Europa? Vi tilbyr økonomisk støtte og faglig veiledning.

Det samiske flagget. Foto: Jeltz

Foreslå kandidater for porteføljestyret for Samisk. Vi inviterer publikum til å komme med forslag til gode kandidater som kan sitte i styret.

Les og foreslå kandidat

Søkerwebinaret om den reviderte utlysningen for Grønn plattform 8. april

Les mer

Hvem kan søke?

Kommende arrangementer