Vi investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Vi har lansert vår nye strategi som særlig sikter mot omstilling av samfunnet, bærekraftig utvikling og grensesprengende forskning

Les om vår strategi for 2020-2024

Kommende arrangementer

03
jun
04
jun

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
09
jun
10
jun

NY DATO: Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Forskningsorganisasjon
Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
09
jun

Kurset i Oslo er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
Se alle arrangementene