Menneskemylder

Vi investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

I fjor investerte Forskningsrådet

1
1
1
1
milliarder kroner

16.–27. september settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene

Les mer

Horisont 2020- og Horisont Europa-kurs

Meld deg på kurs

Kommende arrangementer

29
jan

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
03
feb

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
04
feb
05
feb

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
Se alle arrangementene