Idékraft verden trenger

Skal du søke midler fra Horisont Europa? Vi tilbyr økonomisk støtte og faglig veiledning.

Det samiske flagget. Foto: Jeltz

Foreslå kandidater for porteføljestyret for Samisk. Vi inviterer publikum til å komme med forslag til gode kandidater som kan sitte i styret.

Les og foreslå kandidat
glad jente kaster konfetti i luften

Følg finalen i Unge forskere 2021

Se live fredag kl. 13

Hvem kan søke?

Kommende arrangementer