Idékraft verden trenger

Horisont Europa bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

To personer ser en robot i arbeid

Bedrifter som samarbeider om forsknings- og utviklingsaktiviteter med andre, kan søke om å få avlastet risikoen ved investeringer.

Les om innovasjonsprosjekter
Protesearm. Foto: ThisIsEngineering fra Pexels

Følg innspillsmøte om porteføljeplan for Muliggjørende teknologier 11. mai.

Meld deg på

Hvem kan søke?

Kommende arrangementer