Idékraft verden trenger

Horisont Europa bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

detaljbilder av apparater

Vi reviderer planene våre: Gi innspill slik at vi støtter de beste og mest relevante prosjektene innen industri og tjenestenæringer.

Se oversikt over høringer
To personer ser en robot i arbeid

Bedrifter som samarbeider om forsknings- og utviklingsaktiviteter med andre, kan søke om å få avlastet risikoen ved investeringer.

Les om innovasjonsprosjekter

Hvem kan søke?

Kommende arrangementer