Menneskemylder

Vi investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Horisont 2020- og Horisont Europa-kurs

Meld deg på kurs

Kommende arrangementer

18
feb

Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd arrangerer et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant til fristen 26 august 2020.

18
feb
19
feb

Kurs i Tromsø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
19
feb

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiB en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

Se alle arrangementene