Gjennomført

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Designmetodikk i idéfasen av innovasjonsprosjekter, samarbeid med DOGA.

Hensikten med programmet er at norske virksomheter skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

Programmet skal bidra til:

  • Ny kompetanse om designdrevet innovasjon for de deltagende bedriftene.
  • Nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.
  • Ny viten om designdrevet innovasjon, der resultatene fra prosjektene skal være basis for spredning av kompetanse om metode og nytteverdi til øvrig næringsliv. Dette skal i neste omgang senke barrierene for at flere bedrifter satser på designdrevet innovasjon i egen regi.
  • Nettverksbygging mellom aktører på tvers av bransjer og tema, og til et nært samarbeid mellom bedrifter og design/ FoU miljøer.

Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 10 000 000

Lenke: https://doga.no/aktiviteter/design-og-innovasjon/dip/dette-er-dip/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.