Planlagt

Senter for norsk som fagspråk

Viktige datoer

Midten av april

Fullstendig utlysning publiseres

15. mai 2024

Informasjonsmøte om utlysningen

07. aug 2024

Åpen for søknad

18. sep 2024

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert.

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor norsk som fagspråk gjennom en langsiktig satsing på norsk språkforskning. Utlysningen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljøer innenfor aktuelle språkvitenskapelige disipliner.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut midler til ett eller to sentre for norsk som fagspråk. Dette er en oppfølging av regjeringens Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia.

Vi lyser ut inntil 120 millioner kroner, det vil si 15 millioner per år over 5 år med mulighet for ytterlige 3 år etter en evaluering. Søknadsfristen blir 18. september 2024. 

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap for norsk som fagspråk gjennom en langsiktig satsing på norsk språkforskning. Utlysningen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljøer innenfor aktuelle språkvitenskapelige disipliner.

Satsingen skal bidra til å konsolidere relevante fagmiljøer, fremme samarbeid og sikre rekruttering på lang sikt. Vi forutsetter at fagmiljøer samarbeider om å utarbeide felles søknad/søknader om ett til to senter/sentre. Det er ingen forutsetning at disse fagmiljøene er geografisk samlokalisert. 

En mer fullstendig utlysning vil bli lagt ut på Forskningsrådets nettsider i midten av april. Følg med på Forskningsrådets nyhetsbrev. 

Vi vil invitere til et informasjonsmøte om utlysningen 15. mai.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Humaniora og samfunnsvitenskap

Praktiske opplysninger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.