Hovedkontor

Besøksadresse:

Drammensveien 288

0283 Oslo

Sentralbord:

Vi har åpningstid mandag - fredag 08.00 - 15.45

Telefon: +47 22 03 70 00

Sentralbord:

I perioden 15. mai - 14. september mandag - fredag 08.00–15.00

Vakttelefon i forbindelse med søknadsfrister:

De siste virkedagene før hver søknadsfrist kan du få hjelp fra vakttelefonen vår.

Vakttelefon: +47 22 03 72 00

Postadresse:

Norges forskningsråd

Postboks 564, 1327 Lysaker

Organisasjonsnummer:

970141669

Sentral epostadresse:

post@forskningsradet.no

Her finner du en oversikt over alle våre ansatte. Du kan søke på navn, stilling og avdeling.