Hovedkontor

Besøksadresse

Drammensveien 288

0283 Oslo

Sentralbord

Vi har åpningstid mandag - fredag 08.00 - 15.45

Telefon: +47 22037000

Sommertid

I perioden 15.5-14.9 mandag - fredag 08.00–15.00

Vakttelefon i forbindelse med søknadsfrister

De siste virkedagene før hver søknadsfrist kan du få hjelp fra vakttelefonen vår.

Vakttelefon: +47 22037200

Postadresse

Norges forskningsråd

Postboks 564, 1327 Lysaker

Organisasjonsnummer

970141669

Sentral epostadresse

post@forskningsradet.no

Her finn du ei oversikt over alle våre tilsette. Du kan søke på namn, stilling og avdeling.