Gjennomført
Se Resultat

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

Viktige datoer

05. sep 2022

Søkerwebinar om Pilot-T

05. okt 2022

Åpen for søknad

16. nov 2022

Søknadsfrist

01. mar 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

FEBRUAR/MARS 2023

Forventet svar på søknaden

01. sep 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

30. sep 2022
Utlysningsteksten er justert: Eventuelle internasjonale partnere skal registreres som samarbeidspartnere i søknadsskjemaet. Se "Krav til samarbeidspartner" for detaljer.

Formål

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 56 426 000
Tildelte midler
Kr 38 855 000
Mottatte søknader
8
Innvilgede søknader
5
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
342007Q-FREE NORGE ASVeiprising for massemarkedetPilot-TKr 5 200 00016.03.2023
342216ANEO BUILD ASMobil Lynladerløsning for Effektiv og Utslippsfri TungtransportPilot-TKr 7 000 00016.03.2023
342229URBAN SHARING ASProfitable city-friendly micromobilityPilot-TKr 9 636 00016.03.2023
341860WIDERØE ZERO ASThe new air mobility mix and future CONOPS - customer journey, technology and organisational design for the future airlinePilot-TKr 9 694 00016.03.2023
342033OBEO ASAutomatic Monitoring of Electronic Road signs towards smart roads (AutoMERS)Pilot-TKr 7 325 00016.03.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 09:50 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.