Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar 2022.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer vår/sommer 2021.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaer på tvers

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer.