Gjennomført

M-ERA.NET - Call2023- ERA-NET for research and innovation on materials

Forskningsrådet lyser ut inntil 2,4 mill. euro til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid innen materialforskning.

Internasjonale fellesutlysninger

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på M-ERA.NET Nettsider

14. mars vil M-ERA.NET organisere et webinar for søkere til utlysning 2023. Påmelding: https://www.m-era.net/events/m-era-net-call-2023-webinar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.