Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar 2022. Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer vår/sommer 2021.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i næringslivet og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Flere temaområder vil bli aktuelle.

Energi, transport og lavutslipp

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer senere.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer senere.