Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én-helse perspektiv

Viktige datoer

08. nov 2021

Søkerwebinar: Global helse og antimikrobiell resistens

15. des 2021

Åpen for søknad

06. jan 2022

Webinar om utlysninger 2022: Bli kjent med søknadsskjemaet

09. feb 2022

Søknadsfrist

01. jul 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

28. jan 2022

Vi gjør oppmerksom på at utlyst beløp kan bli redusert grunnet endringer i statsbudsjettet.

Formål

Formålet er å utvikle ny kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og forebygge utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) i et én helse-perspektiv nasjonal og globalt. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med ikke-forskningsorganisasjoner fra Norge og/eller utviklingsland (LLMIC-land), India og Kina, kan søke.

Om søknadsresultatene

Øvrig tema innenfor HELSE er Samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én-helse perspektiv publiseres under Samarbeidsprosjekt for for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. 

Søkt beløp
Kr 246 714 000
Tildelte midler
Kr 46 969 000
Mottatte søknader
17
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
336420Høgskolen i Innandet OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspectiveTemaer på tvers- Antimikrobiell resistensKr 15 969 00021.06.2022
336223VeterinærinstituttetInterventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania Temaer på tvers- Antimikrobiell resistensKr 15 000 00021.06.2022
336411NORCE VestlandImpact of administered drug use on development of environmental antibiotic resistance genes and risk for human exposureTemaer på tvers- Antimikrobiell resistensKr 16 000 00021.06.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 03:05 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.