Bli med i EU-nettverk og lær hvordan du lykkes med din EU-søknad

Finn ditt EU-nettverk

Horisont Europa - bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

i totalbudsjettet for forskning og innovasjon

95,5 milliarder euro

Suksesshistorier fra de som har lykkes med EU-søknadene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 10:05 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.