Kurstilbud

Vi har kurstilbud til deg enten du er nybegynner eller allerede har lang erfaring med EU-prosjekter. Kursene gir deg en grundig opplæring i alle fasene i Horisont Europa fra prosjektsøking til rapportering etter avsluttet prosjekt.

Les mer om kursene

i totalbudsjettet for forskning og innovasjon

95,5 milliarder euro

Hva er Horisont Europa?

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og etterfølger Horisont 2020. En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse "missions"-orienterte forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

Norske bedrifter kan søke midler til og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter på lik linje med næringslivet i EUs medlemsland. 95,5 milliarder euro ligger i potten og sammen med Innovasjon Norge hjelper vi deg videre.

Suksesshistorier fra de som har lykkes med EU-søknadene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 01:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.