Bli med i EU-nettverk og lær hvordan du lykkes med din EU-søknad

Finn ditt EU-nettverk

Horisont Europa - bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

i totalbudsjettet for forskning og innovasjon

95,5 milliarder euro

Suksesshistorier fra de som har lykkes med EU-søknadene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 18.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.