Gjennomført

Støtte til korte opphold i Frankrike og Norge for økt bilateralt forskningssamarbeid

Norske og franske forskere og personer som arbeider med innovasjon, kommersialisering og forskningsadministrasjon kan søke om støtte til et ukelangt opphold i Norge eller Frankrike for å møte forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger.

Programmet Åsgård-forskning har eksistert i mange år, og skal primært bidra til å utvikle og tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom Frankrike og Norge, men er også åpent for å støtte utveksling av personer som arbeider med innovasjon, kommersialisering og forskningsadministrasjon. Programmet lyser ut midler en gang per år. Kandidater som velges ut vil få økonomisk støtte til reise og opphold, og hjelp til finne relevante kontakter og steder å besøke, dersom det er ønskelig.

Finn mer informasjon og send søknad på nettsiden til Åsgård-programmet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 10:33 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.