Gjennomført

Støtte til korte opphold i Frankrike og Norge for økt bilateralt forskningssamarbeid

Norske og franske forskere og personer som arbeider med innovasjon, kommersialisering og forskningsadministrasjon kan søke om støtte til et ukelangt opphold i Norge eller Frankrike for å møte forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger.

Programmet Åsgård-forskning har eksistert i mange år, og skal primært bidra til å utvikle og tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom Frankrike og Norge, men er også åpent for å støtte utveksling av personer som arbeider med innovasjon, kommersialisering og forskningsadministrasjon. Programmet lyser ut midler en gang per år. Kandidater som velges ut vil få økonomisk støtte til reise og opphold, og hjelp til finne relevante kontakter og steder å besøke, dersom det er ønskelig.

Finn mer informasjon og send søknad på nettsiden til Åsgård-programmet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 01:39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.