Gjennomført

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard – Svalbard Strategic Grant

Viktige datoer

24. jan. 2024

Åpen for søknad

13. mars 2024

Søknadsfrist

Mai 2024

Forventet svar på søknaden

1. jun. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. nov. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. okt. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Svalbard Science Forum lyser ut midler til koordinerings-, samarbeids- og nettverksaktiviteter som bidrar til økt vitenskapelig kvalitet i Svalbardforskningen. 

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes bare på engelsk. Klikk "English" øverst for å se den fullstendige utlysningsteksten. 

Hvem kan søke?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima og miljø

Polarforskning

Praktiske opplysninger

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.