Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakta – samarbeid for havforskning

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Formål

Formålet med skisseutlysningen er å tilby ressurser til havforskning og å kunne utnytte personell og ledig kapasitet på Kystvaktas fartøyer til forskningsformål.

Om utlysningen

Kystvakta gir gjennom dette samarbeidet en viktig støtte til norsk forskning.

Denne utlysningen finnes bare på norsk. 

Hvem kan søke?

Alle norske forskningsorganisasjoner kan søke om tokt.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Norske forskningsorganisasjoner med samarbeidspartnere, med de forbehold og forutsettinger som måtte være nødvendig for kystvaktas aktiviteter, kan søke.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om tokttid hos Kystvakta.

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Hav

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden må opprettes i og sendes inn via Mitt nettsted.

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Frist for innsending av søknad er 15. september 2022.

  • Det skal brukes egen mal for skissen. Denne kan du laste ned nederst i utlysningen.
  • Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Søknaden skal ikke overskride sidebegrensning angitt i malen.

Så snart du har sendt inn søknaden får du en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt. Som søker har du selv ansvar for å forsikre deg om at innsendelsen er bekreftet.

Vurderingskriterier

Dersom flere prosjekter kommer i konkurranse om søkt tokttid, kan vi prioritere

  • tokt knyttet til prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet
  • tokt knyttet til prosjekter som er avhengig av tokttid for gjennomføring
  • toktserier som tidligere har fått tildelt tokttid og er del av et flerårig prosjekt
  • tokt med høy relevans for forvaltning og som har stor samfunnsnytte
  • tokt som bidrar til undervisning og rekruttering
  • tokt som er viktige internasjonalt
  • innenfor de tokt du som søker selv har prioritertdersom du har søkt om flere tokt

For skip med isgående kapasitet, vil isrelatert aktivitet bli prioritert.

Forskningsrådet og Kystvakta kan gi føringer for koordinering/samarbeid mellom prosjekter for å få utnyttet kapasiteten best mulig. Eksempelvis om det er mulig å dekke flere tokt innenfor omtrent samme tidsrom, eller om det kan det være mulig at flere av prosjektene kan delta samtidig.

Tildelt tokttid vil i all hovedsak baseres på ledig kapasitet hos Kystvakta. Vår prioritering kan derfor avvike fra tildelingen. Tildelt tokttid kan også avvike fra den tidsperioden det er søkt om.

Behandlingsprosedyre

Kystvakten fatter beslutning om eventuell tildeling av tokttid. Prosjekter som Kystvakta velger å tildele tokttid, blir deretter planlagt i detalj i samarbeid mellom de aktuelle forskningsmiljøene og Kystvakta.

Vi bistår Kystvakta med prioritering av søknader som er relatert til pågående forskerprosjekter med støtte fra Forskningsrådet. For søknader relatert til andre typer prosjekter, inkludert de som har fått støtte fra andre enn Forskningsrådet, vil Kystvakten prioriterer skipstid i sin seilingsplan på bakgrunn av ledig kapasitet, med de forbehold og forutsettinger som måtte være nødvendig for kystvaktas aktiviteter.

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.