Offentleg postjournal

Du kan søke om innsyn i Forskingsrådets inn- og utgåande post og journalførte interne dokument.

Forskingsrådets inn- og utgåande post og journalførte interne dokument finn du i eInnsyn. Dette er ei felles publiseringsteneste for postjournalane til offentlege verksemder.

Kontakt Forskningsrådet 

Ta kontakt med post@forskningsradet.no dersom du ikkje finn det du leitar etter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.