Gjennomført

Forskningstokt med Kystvakten – samarbeid for havforskning

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send inn"-knappen før skissen er ferdig til å sendes inn.

Formål

Formålet med skisseutlysningen er å tilby ressurser til havforskning, og samtidig kunne utnytte personell og ledig kapasitet på Kystvaktens fartøyer til forskningsformål. 

Om utlysningen

Kystvakten gir gjennom dette samarbeidet en viktig støtte til norsk forskning.

Denne utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Alle norske forskningsorganisasjoner kan søke om tokt. Se listen over godkjente norske forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Norske forskningsorganisasjoner med samarbeidspartnere, med de forbehold og forutsettinger som måtte være nødvendig for Kystvaktens aktiviteter.

Hva kan du søke om støtte til?

Tokttid hos Kystvakten.

Det følger ingen midler med utlysningen.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Hav

Klima- og polarforskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden må opprettes i og sendes inn via Mitt nettsted.

Det er ikke mulig å redigere skisser som er sendt inn. Trykk derfor ikke på "send inn"-knappen før skissen er ferdig.

Frist for å sende inn søknad: 15. september 2023.

 • Det skal brukes egen mal for skissen. Denne finner du nederst i utlysningen.
 • Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Skissebeskrivelsen skal ikke overskride sidebegrensningene angitt i malen.

Dere vil motta en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt så snart søknaden er sendt inn. Dere har selv ansvar for å forsikre dere om at innsendelsen er bekreftet.

Vurderingskriterier

Dersom flere prosjekter kommer i konkurranse om omsøkt tokttid, kan nedenstående føringer vektlegges ved prioritering:

 • tokt relatert til prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet 
 • tokt knyttet til prosjekter som er avhengig av tokttid for gjennomføring 
 • toktserier som tidligere har fått tildelt tokttid, og er del av et flerårig prosjekt  
 • tokt med høy relevans for forvaltning og som har stor samfunnsnytte  
 • tokt som bidrar til undervisning og rekruttering 
 • tokt med høy internasjonal viktighet, der toktet inngår som enn del av det norske bidraget 
 • søkeres egen prioritering av tokt (ved søknad om flere tokt) 
 • for skip med isgående kapasitet, vil isrelatert aktivitet bli prioritert 
   

Forskningsrådet og Kystvakten kan gi føringer for koordinering/samarbeid mellom prosjekter for å få utnyttet kapasiteten best mulig. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det er mulig å dekke flere tokt innenfor omtrent samme tidsrom, eller om det kan det være mulig at flere av prosjektene kan delta samtidig. 

Tildelt tokttid vil i all hovedsak baseres på ledig kapasitet hos Kystvakten, tildelt tokttid kan avvike fra den tidsperioden det er søkt om.

Behandlingsprosedyre

Kystvakten fatter beslutning om eventuell tildeling av tokttid. Prosjekter som Kystvakten velger å tildele tokttid, detaljplanlegges videre i direkte samarbeid mellom de aktuelle forskningsmiljøene og Kystvakten.   
  
Vi bistår Kystvakten med å prioritere søknader om tokt som er relatert til forskningsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet. For andre mindre oppdrag videreformidles disse direkte til Kystvakten uten nærmere vurdering. Kystvakten prioriterer tokttid i sin seilingsplan på bakgrunn av ledig kapasitet, med de forbehold og forutsettinger som måtte være nødvendig for Kystvaktens aktiviteter. 

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.