Gjennomført

Obligatorisk skisse for forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Formål

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad om midler til forskningssentre for miljøvennlig energi. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen, kan heller ikke søke midler gjennom hovedutlysningen.

Om utlysningen

Innsending av skisse er obligatorisk og første fase i søknadsprosessen til utlysningen Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen, er kvalifisert til å søke om midler i den endelige søknadsrunden. Det er mulig å sende inn flere søknader basert på en skisse. Det vil også være mulig å sende inn én søknad som er basert på to eller flere skisser. Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist. 

Siste frist for innsending av skisse er midnatt 10. mai 2023.

Forskningsrådet tar sikte på å starte opp mellom seks og ti nye forskningssentre for miljøvennlig energi i 2024. Målene for utlysningen er forankret i Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp (forskningsradet.no), energi- og klimapolitikken og Energi21-strategien (dokumentet åpnes i nytt vindu). 

Søkere må sette seg godt inn i hovedutlysningen (se lenken over) og i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter (dokumentet åpnes i et nytt vindu).

En av hensiktene med skisseutlysningen er at søkere ikke skal legge ned for mye arbeid i søknader som åpenbart ikke er konkurransedyktige. Skisserunden skal også bidra til bedre koordinering og samhandling mellom ulike forskningsorganisasjoner som planlegger å delta i FME-søknader.

Forskningsrådet vil derfor sende en oversikt over skissene (tittel, prosjektansvarlig og kontaktpersoner til skissene) til alle som har sendt inn skisse, slik at miljøer kan kontakte hverandre og dersom ønskelig inngå samarbeid om endelige søknader.

Skisseutlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan sende inn skisse. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. Se for øvrig tekst i hovedutlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se hovedutlysningen. 

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning og en skisse kan kun sendes inn én gang. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er helt ferdig og klar til å sendes inn. Når du sender inn skissen vil du umiddelbart få en automatisk bekreftelse på at skissen er mottatt. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at innsendelsen er bekreftet.

  • Skissen skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Det skal brukes egen mal for skissen. Denne kan du laste ned nederst i utlysningen.
  • Skissen skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Skissebeskrivelsen kan være på inntil fire sider og i tillegg kommer kontaktinformasjon på én side. Skissebeskrivelsen og kontaktinformasjonen lastes opp som én samlet pdf-fil. Dokumentet skal ikke overskride fem sider og det er ikke mulig å laste opp mer enn dette.

Siste frist for innsending av skisse: midnatt 10. mai.

Behandlingsprosedyre

Skissene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Du vil få en kortfattet skriftlig tilbakemelding på skissen. Tilbakemeldingen vil gå på om skissen tilfredsstiller de formelle kravene til søknadstypen og om den faller innenfor utlysningens formål og rammer.

Ingen søknader vil bli utelukket på grunnlag av skissetilbakemeldingen. Det er opp til søker på selvstendig grunnlag å vurdere om du bør utarbeide søknad eller ikke til den endelige søknadsfristen. Søknad til den endelige søknadsfristen kan bli avvist dersom den ikke oppfyller formelle krav i utlysningen. Vår tilbakemelding på skissen innebærer derfor ingen forpliktelse til å behandle søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.