Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Viktige datoer

8. feb. 2023

Søkerwebinar for denne utlysningen

10. mai 2023

Frist for å sende inn obligatorisk skisse (midnatt)

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

APRIL 2024

Forventet svar på søknaden

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jan. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2032

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere nye forskningssentre for miljøvennlig energi. Sentrene skal drive forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå i samarbeid med brukere fra næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Forskningen i sentrene skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Tildelte midler
Mottatte søknader
Innvilgede søknader
8
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
350370SINTEF EnergiFME gigaCCS - Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and StorageEnergi og transport11.04.2024
350219SINTEF EnergiFME-SecureEL - Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids - SecurELEnergi og transport11.04.2024
350347SINTEF EnergiFME Interplay - Integrated Hub for Energy System AnalysesEnergi og transport11.04.2024
350468NTNUFME RenewHydro - Norwegian research center for renewal of hydropower technologyEnergi og transport11.04.2024
350371SINTEF OceanFME MarTrans - Norwegian R&D centre for Maritime Energy TransitionEnergi og transport11.04.2024
350325NTNUFME ZeMe - Zero Emissions Metal ProductionEnergi og transport11.04.2024
350244IFEFME SOLAREnergi og transport11.04.2024
350373NTNUFME Battery - Next generation and improved circular sustainable battery technology value chainEnergi og transport11.04.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.