Gjennomført

Grønn omstilling

NordForsk-utlysning for forskningsprosjekter om grønn omstilling

For å oppnå en vellykket grønn omstilling er ny og forskningsbasert kunnskap avgjørende. Dette nordisk-baltiske initiativet belyser tre temaer, som alle er viktige i arbeidet for en rettferdig grønn omstilling.

Utlysningen fokuserer på sentrale trekk ved våre samfunn, som likhet, demokratisk engagement, deltagelse og representasjon. 

Norske deltakere kan søke støtte til prosjekter som tematiserer demokratisk engasjement og innbyggerinvolvering i den grønne omstillingen. 

  • Beløp Forskningsrådet deltar med: 10 millioner kroner
  • Maksimumsbeløp dere kan søke: 15 millioner kroner

Tildeling av statsstøtte

Forskningsrådets støtte til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom organisasjons økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass. 

Statsstøtteregelverket legger rammene for Forskningsrådets mulighet til å tildele prosjektmidler til foretak. Om et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, blir støtten gitt med hjemmel i Gruppeunntaksforordningens art. 25 Støtte til FoU-prosjekter (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Artikkel 25 angir hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støttegrad (støtteintensitet) for de ulike aktivitetene.

Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. 

Lenke: https://www.nordforsk.org/calls/call-research-proposals-green-transition

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:45 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.