Forskerprosjekt for unge talenter

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Fristen blir i februar eller mars 2022.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mer informasjon om hvilke temaer du kan søke innenfor, kommer senere.

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer senere.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer senere.