Søk nå

First call of the European Partnership AGROECOLOGY - Fostering agroecology at farm- and landscape levels

Formålet med utlysningen er å bane veien for agroøkologi i jordbrukssystemer.

Målet med denne utlysningen er å finansiere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar for seg den agroøkologiske omstillingen av jordbrukssystemer. Både konvensjonelle, økologiske og øvrige miljøer oppfordres til å søke.. Prosjektene forventes å studere og implementere agroøkologi på to nivåer:

Tema 1 - på gårdsnivå og i gårdens umiddelbare omgivelser
Tema 2 - på landskaps- eller territorielt nivå

Forslagene bør demonstrere en tverrfaglig og integrert tilnærming med et fleraktør-perspektiv, og ta hensyn til problemer og utfordringer i et europeisk perspektiv og utover det. Prosjektene kan være basert på eksisterende living labs eller samle ulike aktører som følger living lab-tilnærmingen.

Forskningsinfrastrukturer kan innlemmes for å utfylle living lab-tilnærmingen. 
FoI-spørsmålene bør ta for seg interessentenes faktiske behov, samskapings-prosesser med sluttbrukere og integrering av deres praktiske kunnskap.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 millioner Euro
Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: maksimum 400.000 Euro pr søknad
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 31 millioner Euro
Informasjon om statsstøtte (Norsk): Prosjektstøtte fra Forskningsrådet regnes vanligvis som statsstøtte når den blir tildelt foretak. 
Lenke: https://agroecology.ptj.de/

Kontaktpersoner i Forskningsrådet: Gudrun Langthaler (gla@forskningsradet.no) og Nina Elisabeth Solheim (nsf@forskningsradet.no).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.