Søk nå

Motstandskraft og sårbarhet i psykisk helse

Forskningsrådet lyser ut 0,5 mill. euro til norske forskere som vil delta i felleseuropeisk forskningssamarbeid.

Målet med utlysningen er å legge til rette for multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til bedre kunnskapen om nevrobiologiske mekanismer involvert i motstandskraft eller sårbarhet for miljøutfordringer innen psykisk helse.

Transnasjonale forskningsprosjekter om mekanismer for motstandskraft og sårbarhet for miljøutfordringer i psykisk helse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 05.12 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.