Gjennomført

Motstandskraft og sårbarhet i psykisk helse

Forskningsrådet lyser ut 0,5 mill. euro til norske forskere som vil delta i felleseuropeisk forskningssamarbeid.

Målet med utlysningen er å legge til rette for multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til bedre kunnskapen om nevrobiologiske mekanismer involvert i motstandskraft eller sårbarhet for miljøutfordringer innen psykisk helse.

Transnasjonale forskningsprosjekter om mekanismer for motstandskraft og sårbarhet for miljøutfordringer i psykisk helse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.