Planlagt

Forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Viktige datoer

Juni 2025

Forventet svar på søknaden

01. aug 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2025

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. 

Formålet med utlysningen er å etablere fire til seks forskningssentre for kunstig intelligens (KI-sentre) som skal utføre forskning på kunstig intelligens av høy kvalitet og svare på viktige utfordringer i samfunns- og næringslivet. KI-sentrene skal samlet dekke de tre sporene ─ konsekvenser, teknologi og innovasjon. De tre sporene overlapper hverandre og må sees i sammenheng. Les beskrivelse av de tre sporene og KI-milliarden. 

Innsending av skisse til skissefristen 7. juni 2024 er obligatorisk og er første del i søknadsprosessen til denne utlysningen. Søknader til denne utlysningen som ikke er basert på en innsendt skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist. 

Om utlysningen

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. 

Utlysningsprosessen er todelt: Først en skisseutlysning med frist onsdag 7. juni 2024 og deretter en hovedutlysning med tentativ frist 15. januar 2025. 

Det er obligatorisk å sende inn en skisse. Søknader til hovedutlysningen som ikke er basert på en eller flere av de innsendte skissene, vil bli avvist.  

Mer detaljer om rammer, betingelser, føringer, krav og maler, vil komme senere.  

Se utlysningen Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens

Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i bakgrunn for utlysingen før dere sender inn en skisse. Dere finner mer informasjon om bakgrunn for utlysningen her: Nasjonal satsing på kunstig intelligens 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og/eller offentlig sektor kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor

Merk at alle aktuelle søkere og partnere kan sende inn skisse. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kunstig intelligens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. 

Behandlingsprosedyre

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.