Gjennomført
Se Resultat

INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Viktige datoer

2. feb. 2022

Åpen for søknad

16. mars 2022

Søknadsfrist

1. aug. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

31. okt. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. okt. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

23. jun. 2022

Vi forventer å publisere søknadsresultater i oktober 2022.

2. mars 2022

Det vil ikke bli mulig å inngå avtaler med russiske partnere i denne utlysningen. 

11. feb. 2022

Forskningssentrene for klinisk behandling (FKB) er lagt til i listen over ordninger prosjektansvarlig må være vertsinstitusjon eller formell partner i. 

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

INTPART-ordningen ble etablert som en oppfølging av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og satsing for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Ordningen skal også følge opp Panoramastrategien - Strategi for forskings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021–2027).

I denne utlysningen vil det ikke bli mulig å inngå avtaler med russiske partnere. 

Videre skal INTPART føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge
  • gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene
  • samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 680 000 000
Tildelte midler
Kr 70 000 000
Mottatte søknader
68
Innvilgede søknader
7
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Innvilget beløp
Publisert
337241STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTEnhancing risk management & resilience to natural hazards in India, Brazil, & Norway through collaborative education, research, & innovationN/AKr 10 000 0007.11.2022
337259NORCE KlimaClimate Action Transdisciplinarity in Education and ResearchN/AKr 10 000 0007.11.2022
337301HVLCollaborative Research Based Education for Optimized Performance of Wind FarmsN/AKr 10 000 0007.11.2022
337316NORSK REGNESENTRALInternational Alliance for Strengthening Cybersecurity and Privacy in HealthcareN/AKr 10 000 0007.11.2022
337238NTNUSociomaterial transformations in Norway and East AsiaN/AKr 10 000 0007.11.2022
337262OSLOMETFive-Star Alliance to Minimize the Built Environment’s Carbon Footprint: A Coordinated Move Toward Net-Zero StructuresN/AKr 10 000 0007.11.2022
337245STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLINGUseful Arctic Knowledge: Training, Collaboration, and Innovation in ocean observing.N/AKr 10 000 0007.11.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.