Gjennomført

Pandemiens konsekvenser for barn og unges velferd i Norden

Da COVID-19 pandemien traff de nordiske landene våren 2020 var det uklart hvordan befolkningens ville rammes og hvilke innvirkninger den ville få for den enkeltes helse og velferd. Det ble innført restriksjoner i alle de nordiske landene som hadde store konsekvenser for barn og unges hverdag. Denne utlysningen etterspør forskning som kan gi oss mer kunnskap om pandemiens konsekvenser for barn og unges velferd og deres utdanning, trivsel, psykisk helse og levekår.

Det overordnede målet med utlysningen er å støtte banebrytende nordisk forskning som kan medvirke til bedre velferd blant barn og unge i Norden i etterkant av pandemien. Utlysningen etterspør tema innen utdanning, trivsel, psykisk helse og levekår for barn og unge.

Søknader som sendes inn må være i tråd med utlysningens tema og krav.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.