Gjennomført

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

 Veien videre: En sunn og bærekraftig blå økonomi for en bedre fremtid

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den første internasjonale fellesutlysningen med tittelen "Veien videre: En sunn og bærekraftig blå økonomi for en bedre fremtid".

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi har som mål å styrke den nødvendige omstillingen til en klimanøytral, bærekraftig, produktiv og konkurransedyktig blå økonomi innen 2030, og legge til rette for et bærekraftig hav for alle mennesker innen 2050.

Den første fellesutlysningen støtter transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor ett av fem prioriterte områder:

  • Planlegging og forvaltning for bruken av havet på regionalt nivå.
  • Utvikling av offshore flerbruksanlegg for å støtte den blå økonomien.
  • Klimanøytral, miljømessig bærekraftig og ressurseffektiv blå mat og fôr.
  • Grønn omstilling for blå matproduksjon.
  • Digital tvilling for havet – test cases i europeiske havbasseng og i Atlanterhavet.

Se utlysningen her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.