Gjennomført

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Arbeidsprogram 2022

Key Digital Technologies er et europeisk partnerskap under Horisont Europe med fokus på elektroniske komponenter og systemteknologier. Det er et trepartspartnerskap med EU-kommisjonen, industriorganisasjoner og deltakerland.

Trepartsparnerskapet utvikler arbeidsprogrammet og deler prosjektstøtte. Søkere bør sørge for å lese og forstå nasjonale krav før de søker om finansiering.

KDT JUs arbeidsprogram for 2022 er publisert for finansiering. Den består av to utlysninger, - en for "Innovation Actions" (KDT-IA), og en for "Research and Innovation Actions" (KDT-RIA).

Norge deltar i denne utlysningen med et nasjonalt matchende budsjett på 2 millioner euro via IKTPLUSS.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.