Gjennomført

Key Digital Technologies JU

Workprogramme 2022

Key Digital Technologies er et europeisk partnerskap under Horisont Europe med fokus på elektroniske komponenter og systemteknologier. Det er et trepartspartnerskap med EU-kommisjonen, industriorganisasjoner og deltakerland som utvikler arbeidsprogrammet og deler prosjektstøtte. Søkere bør sørge for å lese og forstå nasjonale krav før de søker om finansiering.

KDT JUs arbeidsprogram for 2022 er publisert for finansiering. Den består av to utlysninger, - en for "Innovation Actions" (KDT-IA), og en for "Research and Innovation Actions" (KDT-RIA).

HORIZON-KDT-JU-2022-1 IA
HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Topic-1-General according to ECS SRIA 2022 (IA)
HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-2- Industrial supply chain for silicon photonics (IA)
HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA - Focus Topic 3: Design of Customisable and Domain Specific Open-source RISC-V Processors (IA)

HORIZON-KDT-JU-2022-2 RIA
HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Topic-1-General according to ECS SRIA 2022 (RIA)
HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA - Focus Topic 2-Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA)

Norge deltar i denne utlysningen med et nasjonalt matchende budsjett på 2 millioner euro via IKTPLUSS.

Det anbefales å kontakte programkontaktpersonen i Forskningsrådet før du sender inn søknaden. Mer detaljer informasjon om utlysningen finner du her: https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022Lenke til utlysningsside

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.