Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til Pilot Helse

Viktige datoer

13. sep. 2022

Pilot Helse søkerworkshop

8. nov. 2022

Søknadsfrist for forprosjekt

15. des. 2022

Svar på søknaden (tentativt)

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mars 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug. 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

17. jun. 2022

Søknadsfristen er utsatt fra 8. september til 8. november. 

Formål

Pilot Helse er en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Støtten skal gi virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et innovasjonsløp basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen med brukere utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte fram alene. Løsningene skal bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked.  

Dette er en utlysning av midler til forprosjekter som skal berede grunnen for hovedprosjekter. Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.

Dere kan søke om forprosjekt fram til og med 8. november 2022. Alle søknadene behandles samlet etter fristen.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
14 millioner kroner
Tildelte midler
5,9 millioner kroner
Mottatte søknader
57
Innvilgede søknader
24
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
341843MODE SENSORS ASREVOLUSJON – Etablere innovasjonsløp for å revolusjonere hydreringsmonitorering i helsetjenesten.Helse16.01.2023
341852Institutt for klinisk og molekylær medisinEarly AI-based risk assessment for cerebral palsy: Laying the ground for decision support in public health servicesHelse16.01.2023
341859OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETDesigning an intelligent, digital personalized service for treatment of scoliosis among children and adolescentsHelse16.01.2023
341869DIAKONHJEMMET SYKEHUS ASTrening som behandling av spondyloartritt – et samarbeid mellom ABEL Technologies og REMEDYHelse16.01.2023
341870KBB MEDIC ASMedGuideline - Digital beslutningstøtte for leger og spesialisthelsetjeneste hvor pasient involveres digitaltHelse16.01.2023
341871INNOCOM ASLogoped for alle - utvikling av en oppskalerbar teknisk løsning for språkbehandling i pasientens hjemHelse16.01.2023
341872NORDLANDSSYKEHUSET HFHelhetlig samhandlingsmodell for digitale pasientforløp i helsefellesskapHelse16.01.2023
341873AVIANT ASAeroAid: Drones for a more efficient Norwegian healthcare serviceHelse16.01.2023
341884UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HFForprosjekt - Utvikling av digitale beslutningsstøtteverktøy i virksomhetsstyring og planlegging av operasjonsvirksomhetHelse16.01.2023
341888NORCE Samfunn/Helse VESTLANDHjelp til selvhjelp ved mindre alvorlige symptomer og skaderHelse16.01.2023
341890UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERGEt slag for syn. Effektiv og bærekraftig behandling og rehabilitering av synsproblemer etter hjerneskade ved bruk av VR-teknologiHelse16.01.2023
341893HELSE FØRDE HFNorse Impact: Teknologi for treffsikre tjenester innen psykisk helse heime hos pasientenHelse16.01.2023
341895VESTRE VIKEN HFBehandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehus (Bever)Helse16.01.2023
341896VESTLANDETS INNOVASJONSSELSKAP ASMindMe, A comprehensive digital package for accessible mental health services Inventory for Supported Psychological Evaluation (iSpe®)Helse16.01.2023
341898NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUEarly Digital Decisions for General Practice ExcellenceHelse16.01.2023
341903OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FOU-PSYKIATRIArtificial Intelligence powered Virtual Reality Therapy in Psychosis TreatmentHelse16.01.2023
341905Institutt for psykologiScenarioteket - A Virtual Reality platform for training health care professionals in non-technical skillsHelse16.01.2023
341907SØRLANDET SYKEHUS HFDevelopment and testing of a web-based decision support tool for mental health disorders in a primary care settingHelse16.01.2023
341908CTD ASBruk av Virtual Reality (VR) for økt kompetanse og tverrfaglig samhandling, mellom tjenestenivåene for en mer robust helsesektorHelse16.01.2023
341909AT PLAN & ARKITEKTUR ASAgeing in the Arctic - Defining accessibility and challenges with healthy ageing in wintery conditionsHelse16.01.2023
341912SINTEF ASSituasjonsbetinget VarselHelse16.01.2023
341918AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HFBedre behandling ved helhetlig pasientforløp basert på digital hjemmeoppfølging og digital egenbehandlingsplanHelse16.01.2023
341921SINTEF DIGITALOppgavedeling for bærekraftig helse og omsorgHelse16.01.2023
341922LIFENESS ASHelhetlige behandlingsforløp i rurale områder - desentralisert oppfølging og digital samhandling av kronisk syke med fokus på mestringHelse16.01.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:47 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.