Søknadsvurdering av eksterne paneler

1

Sende søknad

Du oppretter søknad via en aktuell utlysning. Med en gang søknaden er sendt inn i Mitt nettsted får du kvittering på mottatt søknad på epost. Du vil senere få oppgitt saksbehandler og prosjektnummer.

2

Forvurdering

Så snart vi mottar søknaden, sjekker vi om den tilfredsstiller alle kravene til utforming i utlysningen. Gjør den ikke det, blir den dessverre avvist, men du kan søke igjen ved neste anledning.

3

Vurdering i eksterne fagpaneler

Søknaden blir sendt til 3 til 6 fagpersoner. Alle medlemmene i panelet leser og vurderer alle søknadene. Så møtes de for å diskutere og bli enige om en samlet karakter og en tilbakemelding.

4

Relevansvurdering og rangering

Det står i utlysningen om søknaden skal relevansvurderes. Da setter vi en karakter på hvor godt søknaden passer til temaene og prioriteringene i utlysningen totalt sett. Til sist rangeres søknadene.

5

Vedtak i porteføljestyrene

Vedtak om en søknad får tildeling gjøres normalt i et av våre porteføljestyrer. Det står i utlysningen hva de skal prioritere. Se oversikten over når du kan forvente å se utlysingsresultatene.

6

Resultat

Tilbakemelding om resultatet gis i Mitt nettsted, og på e-post. Alle søkere får en begrunnelse for vedtaket. Vi legger også ut hvilke prosjekter som får støtte på våre nettsider.

7

Revidering av søknad

Når vedtak om tildeling er gjort, får du informasjon fra oss om hva du må gjøre med søknaden før vi kan inngå kontrakt.

8

Inngå kontrakt

Prosjekter som får innvilget søknaden skal skrive kontrakt med Forskningsrådet.

Paneler av eksterne fagfeller/fagpersoner vurderer søknadene

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av fagfeller/fagpersoner på de temaene og fagområdene søknadene dreier seg om. Vi henter fagfeller/fagpersoner fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Fagfellene/fagpersonene vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier. Søknaden vurderes av flere fagfeller/fagpersoner som er satt sammen i paneler. Alle faagfellene/fagpersonenes habilitet blir avklart før de vurderer søknader.

Panelene kommer fram til en omforent vurdering av den enkelte søknad. Vurderingene fra panelene legges til grunn når vi vedtar om en søknad skal få støtte eller ikke.

Vi har laget egne videoer for å forklare hvordan disse møtene foregår for søkere til forskerprosjekter og for innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Felles vurderingskriterier

Forskningsrådet har felles vurderingskriterier som de eksterne fagfellene/fagpersonene bruker når de skal gi en samlet kvalitetsvurdering av søknadene:

  • forskningskvalitet / forskning og innovasjon (Excellence)
  • virkninger og effekter (Impact)
  • gjennomføring (Implementation)

Innholdet i de tre kriteriene er tilpasset Forskningsrådets ulike søknadstyper, men har en lik struktur. Les mer om karakterskalaen og vurderingskriterier som brukes av fagfellene/fagpersonene og av administrasjonen.

For enkelte søknader vurderes også søknadens relevans mot krav og prioriteringer i utlysningen. Denne relevansvurderingen er det saksbehandlere i Forskningsrådet som gjør. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:42 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.