Søk nå

Kombinasjonsterapi for kreft - nye muligheter for translasjonsforskning

Hovedformålet med denne utlysningen vil være design av prekliniske pasientmodeller for kombinasjonsbehandling. Translasjonsforskning ved hjelp av tumorprøver samlet inn fra retrospektive og/eller prospektive pasientkohorter.

Beløp Forskningsrådet deltar med: Samfinansiering med Kreftforeningen, totalt 1 million euro
Minimums- maksimumsbeløp dere kan søke: Forskningsorganisasjoner kan søke om 100% finansiering, bedrifter maksimalt 50% finansiering
Informasjon om statsstøtte: Støtten til bedrifter vil gis som statsstøtte. 
Lenke: https://transcan.eu/funding/calls/joint-call-jtc-2024-.kl

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.