Gjennomført

Clean Energy Transition Partnership Joint call 2023

CETP Co-funded call 2023

CETPartnership har som mål å akselerere overgangen til fornybar energi og bidra til EUs mål om å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

CETP er et partnerskap mellom nasjonale og regionale programmer for forskning, utvikling og innovasjon (RDI) i europeiske medlemsland og assosierte land. CETP tar sikte på å øke og akselerere overgangen til fornybar energi. CETP setter opp årlige utlysninger for RDI-søknader.

Forskningsrådet bidrar med finansiering til 3 av de totalt 12 call modulene:

  • CM 2023-01: Direct current (DC) technologies for power networks
  • CM 2023-04: Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS)
  • CM 2023-06: Heating and cooling technologies

Norske søkere kan kun delta i disse 3 utlysningene. Se også nasjonale kvalifikasjonskrav for norske søkere. 

Beløp Forskningsrådet deltar med: 54 MNOK totalt
Minimums/maksimumsbeløp dere kan søke: Se utlysningstekstens nasjonale annex for Norge
Hvor mye utlyst totalt i denne utlysningen: 120 MEUR (preliminært)
Informasjon om statsstøtte (Norsk): Norske søkere fra næringslivet må følge Europeiske retningslinjer for statsstøtte. Les mer om statsstøtte fra Forskningsrådet

Lenke:  https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.