Gjennomført

Arctic Field Grant (AFG) – støtte til feltarbeid på Svalbard

Viktige datoer

5. okt. 2022

Åpen for søknad

16. nov. 2022

Søknadsfrist

1. mars 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

28. feb. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Hovedprioriteringen er å støtte masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som ikke allerede er etablert på Svalbard. Du kan søke om inntil 100 000 kroner for feltarbeid på Svalbard og på Jan Mayen. 

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes kun på engelsk, og det er den engelske teksten som er juridisk bindende. Gå til den engelske utlysningen for mer informasjon ved å klikke på "English"-knappen øverst til høyre på denne siden.

Hvem kan søke?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Polar

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi behandler søknaden ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.