Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Viktige datoer

1. apr. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

30. nov. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Japan Society for the Promotion of Science's (JSPS) mobilitetsprogram har som mål å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsorganisasjoner. Forskerutvekslingen er basert på en samarbeidsavtale mellom JSPS og Norges forskningsråd.

Om utlysningen

Stipendet kan ha en varighet på 12–24 måneder (standard stipend). Postdoktoroppholdet må starte i perioden 1. april til 30. november 2023.

Alle felt innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap er inkludert i dette programmet.

Dere må sette dere inn i disse dokumentene før dere søker:

Søknadsfristen er midnatt 25. januar 2023.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Norsk forskningsorganisasjon søker på vegne av den nominerte/kandidaten. Organisasjonens administrativt ansvarlige er primær kontaktperson for Forskningsrådet.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det kan søkes stipend for norske forskere som er kvalifisert for postdoktorstillinger. Søkere

 • må være tilknyttet en norsk forskningsorganisasjon
 • må ha etablert kontakt og avtalt en forskningsplan med forskere i Japan før søknad om stipend
 • må ha fullført doktorgraden innen de siste seks årene
 • skal drive forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap eller teknologi

Tidligere mottakere av et JSPS postdoktorstipend er ikke kvalifisert til å søke om stipend på nytt.

Hva kan du søke om støtte til?

Midler vil bli tildelt for å dekke følgende:

 • en flybillett tur/retur (basert på JSPS-regelverket)
 • et månedlig oppholdstillegg på JPY 362 000
 • en etableringsgodtgjørelse på 200 000 JPY
 • reise-, ulykkes- og sykeforsikring til utlandet

Stipend kan ha en varighet på 12–24 måneder (standard stipend). Postdoktoroppholdet må starte i perioden 1. april 2023 til 30. november 2023.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

FY2023 søknadsskjema for "JSPS International Fellowships for Research in Japan", postdoktorstipend for forskning i Japan (Standard), skal fylles ut, legges ved og sendes sammen med den elektroniske stipendsøknaden til Norges forskningsråd.

Vennligst les all informasjon fra JSPS nøye for å sikre at du tilfredsstiller de formelle kravene og har inkludert alle obligatoriske vedlegg.

Generelle krav:

 • Prosjekteier og prosjektleder må være innenfor kategoriene angitt i denne utlysningen.
 • Søknaden må ligge innenfor rammen av denne utlysningen.
 • Beløpet som søkes og eventuell egenfinansiering må være i samsvar med kravene i denne utlysningen.
 • Budsjettet skal være korrekt utfylt slik at det er klart hva beløpet som søkes skal dekke.
 • Søknaden må fylles ut i sin helhet.
 • Alle vedlegg skal sendes inn med riktige maler. Du finner disse nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal svare på utlysningen.
 • Søknaden må skrives på engelsk.

Obligatoriske vedlegg

 • JSPS søknadsskjema (maks 10 sider), lastes opp under "Prosjektbeskrivelse". Malen "FY2023 Application Form (Standard)" finner du nedenfor.
 • Andre obligatoriske vedlegg som spesifisert av JSPS, skal lastes opp under "Annet" (ingen maksimalt antall sider, men vedlegg kan ikke overstige 40 Mb).

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådet vil foreta en administrativ vurdering og nominere kandidater. JSPS er ansvarlig for å fatte endelig vedtak om tildeling av tilskudd. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene fastsatt i informasjonen fra JSPS eller denne utlysningen vil bli avvist. Det er ikke mulig å sende inn vedlegg etter at søknadsfristen har gått ut.

Dersom en søker er innstilt av Norges forskningsråd til JSPS postdoktorstipend, vil søknaden og obligatoriske vedlegg sendes til JSPS for videre behandling.

Søknadsbehandlingstiden er normalt tre måneder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.