Gjennomført
Se Resultat

Pilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og fossilfri høytemperatur varme i industrien

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 165 000 000
Tildelte midler
Kr 44 300 000
Mottatte søknader
9
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Bevilget beløp
Publisert
341422Eviny ASEffektiv fleksibilitetsaggregering for NæringsmarkedetPilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet - finansieres av ForskningsrådetKr 20 000 00025.01.2023
341276Ringerikskraft ASShared Resources for Industrial Growth - innovative solutions to connect new companies to industry parks with limited grid capacityPilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet - finansieres av Innovasjon NorgeKr 18 200 00025.01.2023
341733Agder Energi Fleksibilitet ASEuroflexPilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet - finansieres av Innovasjon NorgeKr 6 100 00025.01.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.