Gjennomført
Se Resultat

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

11. oktober 2023: Vi har lagt til en mal for forslag til eksperter som vi ønsker at dere fyller ut og legger ved søknaden.

Dersom dere allerede har sendt inn en søknad, vil det ikke trekke ned at dere ikke har lagt ved vedlegget.

Viktige datoer

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. mai 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Kommersialiseringsprosjekt skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning. 

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen blir utløst. 

På informasjonssiden vår om Kommersialiseringsprosjekt finner du nyttig veiledningsmateriale, ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 432 933 000
Tildelte midler
Kr 99 387 000
Mottatte søknader
90
Innvilgede søknader
21
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
349956NORINNOVA ASLightweight Super-Resolution ImagingInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349945Ntnu Technology Transfer ASA new agent against multidrug resistant bacteria, simultaneously inhibiting the development of antibiotic resistanceInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349943BIOFY ASLeveraging Security and Privacy Technologies for Inclusive eID and Access Control Services (IncluDe)InnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349939NTNU TECHNOLOGY TRANSFER ASMOMENTUM: Moment-Resisting Connections for Timber ConstructionsInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349934UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETFiber Resolution Targets for Optical Nano and Microscopes (FiRsT)InnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349932SALICO ASVerification of the FORDETECT Technology for fast Detection of Pathogenic BacteriaInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349923NORCE Teknologi/Energi ROGALANDInline measurement of PVT and thermophysical properties of drilling fluidsInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349921UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETInterNASH - An intercellular-pathway therapeutic for non-alcoholic steatohepatitisInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349918VALIDÉ ASAI-Drill – Deliver Wells Faster and SaferInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349915INVEN2 ASTandemAb – Validation of a novel antibody technology platform tailored for eradication of hard-to-kill cancerInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349914HØGSKOLEN I INNLANDETPreserving foods with potato peels: Industry-relevant validation and first regulatory assessment of a new natural antioxidantInnovasjonKr 4 996 00025.03.2024
349912NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASCommercialization of RIMARC – Next Minutes Prediction system for Ocean Waves and Vessel motions using the onboard navigation radarsInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349910ARD INNOVATION ASMeat Inspector - An instrument for detecting meat quality and defectsInnovasjonKr 4 996 00025.03.2024
349908UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET - FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGIinNMR: Unlocking a new class of NMR analysis by bringing a clever accessory to the marketInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349907UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETsCENTsor - Ultra-sensitive and compact gas sensorInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349902SINTEF TTO ASIndustrial production of Gammaridaes as fishfeedInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349896INVEN2 ASA urine test for bladder cancer detection and monitoringInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024
349887INVEN2Bispecific antibodies to treat rheumatoid arthritisInnovasjonKr 1 500 00025.03.2024
349881COMPUTERWELL ASDrillComputer2 - Drill faster, further and straighterInnovasjonKr 3 000 00025.03.2024
349879NORINNOVA ASGenetic markers for optimal smolt readinessInnovasjonKr 4 895 00025.03.2024
349877NORCE Teknologi/Energi AGDERAI-Powered 3D Vision for Precision Production at Process IndustriesInnovasjonKr 5 000 00025.03.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.