Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. mars 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 311 458 000
Tildelte midler
Kr 56 000 000
Mottatte søknader
48
Innvilgede søknader
8
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
341319KRISTIANSAND KOMMUNEKartAi - demokratisk, pålitelig og fullstendig eiendomsdataDemokrati, styring og fornyelseKr 7 000 00017.02.2023
341298TRONDHEIM KOMMUNE"Resipientorientert analyse for å redusere urban vannforurensning – et analyse- og beslutningsstøtteverktøy"Demokrati, styring og fornyelseKr 7 000 00017.02.2023
341216ASKER KOMMUNELæring i algoritmenes tidsalder (LAT) – En innovasjon for didaktisk bruk av kunstig intelligens.Demokrati, styring og fornyelseKr 7 000 00017.02.2023
341410BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN PM+: evidensbasert intervensjon for problemløsning for flyktninger (PEIL-FORSK) Helse-, omsorgs og velferdstjenester Kr 7 000 00020.02.2023
341408ST. OLAVS HOSPITAL HF Standardisering av samhandling for ungdom og voksne med langvarig utmattelse av ukjent årsak og CFS/ME på tvers av offentlige sektorer Helse-, omsorgs og velferdstjenester Kr 7 000 00020.02.2023
341369KRISTIANSAND KOMMUNE InkluderingspartnerskapInnovasjon i kommunesektoren Kr 7 000 00020.02.2023
341297VESTVÅGØY KOMMUNE Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet Helse-, omsorgs og velferdstjenester Kr 7 000 00020.02.2023
341307ÅLESUND KOMMUNE Økt inkludering av personer i utenforskap. Utprøving av VR som muliggjørende teknologi. VRINK prosjektet Helse-, omsorgs og velferdstjenester Kr 7 000 00020.02.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.