Gjennomført
Se Resultat

Tidligfase teknologioverføring

Viktige datoer

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

MARS 2023

Forventet svar på søknaden

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

31. mai 2023

hhfshk

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå økt kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsorganisasjoner.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 104 660 000
Tildelte midler
Kr 93 400 000
Mottatte søknader
30
Innvilgede søknader
30
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
342883NTNU SENTRALADMINISTRASJONENNTNU Tidligfase teknologioverføring 2023-2024N/AKr 10 000 00024.03.2023
342862UNIVERSITETET I BERGENTidlig fase teknologioverføring ved UiBN/AKr 10 000 00024.03.2023
342892OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFTidligfase teknologioverføring ved OUSN/AKr 10 000 00024.03.2023
342805SINTEF ASKommersialiseringsprosjekt i SINTEF 2023-2024N/AKr 10 000 00024.02.2023
342855UNIVERSITETET I OSLOTidligfase teknologioverføring UiON/AKr 5 000 00024.03.2023
342847UNIVERSITETET I STAVANGERKommersialisering fra StavangerregionenN/AKr 6 800 00024.03.2023
342835Administrasjon UITUiT Norges arktiske universitet- tidligfase teknologioverføring 2023-2024N/AKr 10 000 00024.03.2023
342880HELSE BERGEN HFTidligfase Teknologioverføring - Helse Bergen HFN/AKr 5 000 00024.03.2023
342871ST. OLAVS HOSPITAL HFSt. Olavs hospital - tidligfase teknologioverføring 2023-2024N/AKr 5 000 00024.03.2023
342903NOFIMA ASTidligfase teknologioverføring - kommersialisering av forskning ved NofimaN/AKr 5 000 00024.03.2023
342857NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASNORCE Tidligfase teknologioverføringN/AKr 5 000 00024.03.2023
342832NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMITidligfase teknologioverføring ved NMBU og NIBION/AKr 10 000 00024.03.2023
342907HØGSKULEN PÅ VESTLANDETStyrket innsATs på innovasjons- og kommersialiseringSområdet ved HØGskulen på vestlandeT (SATS HØGT)N/AKr 800 00024.03.2023
342905STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIForsterking av BI Startup som kommersialiseringsmotor ut fra Handelshøyskolen BIN/AKr 400 00024.03.2023
342900OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETTidligfase teknologioverføringsprosjekt ved OsloMet 2023-2024N/AKr 400 00024.03.2023
342893UNIVERSITETET I SØRØST-NORGETidligfase teknologioverføring ved Universitetet i Sørøst-Norge - enhet for Kommersialisering og Innovasjon (USN-KOIN)N/AKr 400 00024.03.2023
342891UNIVERSITETET I AGDER, Forsknings- og innovasjonsavdelingenVidereutvikling av tidligfase teknologioverføring og støttetjenester ved Universitetet i AgderN/AKr 400 00024.03.2023
342889HØGSKOLEN I INNLANDETTidligfase teknologioverføring ved Høgskolen i InnlandetN/AKr 400 00024.03.2023
342830NORD UNIVERSITETTidligfase teknologioverføring NordN/AKr 1 200 00024.03.2023
342898UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HFTidligfase teknologioverføring Universitetssykehuset Nord-Norge 2023 - 2024N/AKr 400 00024.03.2023
342851HELSE NORD-TRØNDELAG HFHelse Nord-Trøndelag HF – tidligfase teknologioverføring 2023-2024N/AKr 200 00024.03.2023
342843HELSE FONNA HFStyrke innovasjonskraft i forskingsprosjekt gjennom auka samarbeid mellom føretak og Vestlandets innovasjonsselskap (TTO).N/AKr 400 00024.03.2023
342911SIMULA RESEARCH LABORATORY ASTidligfase teknologioverføring ved SimulaN/AKr 400 00024.03.2023
342906VeterinærinstituttetTidligfase teknologioverføring ved Veterinærinstituttet.N/AKr 400 00024.03.2023
342897STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTTidligfase teknologioverføring 2023 2024N/AKr 400 00024.03.2023
342884STIFTELSEN NORSARTrygge veier - teknologi for deteksjon av snøskred og overvåkning av trafikk ved bruk av distribuert akustisk sensorering (DAS).N/AKr 400 00024.03.2023
342854NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNINGInnovasjon innen miljøteknologiN/AKr 460 00024.03.2023
342850HAVFORSKNINGSINSTITUTTETEit hav med utfordringar - strukturert kommersialisering frå HI til det beste for samfunn ogN/AKr 400 00024.03.2023
342817FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTTidligfase teknologioverføring FFIN/AKr 400 00024.03.2023
342812INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKTidligfase teknologioverføring kommersialiseringN/AKr 5 000 00024.03.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.