Gjennomført
Se Resultat

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. 

Viktige datoer

20. des. 2022

Åpen for søknad

8. feb. 2023

Søknadsfrist

15. sep. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under aktuelle tema.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 100 318 000
Tildelte midler
Kr 45 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
1
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
343465HAVFORSKNINGS-INSTITUTTETThe Hidden Toll of LiceHavKr 45 000 00015.06.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:37 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.