Gjennomført
Se Resultat

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger 2023

Viktige datoer

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

Mars 2024

Forventet svar på søknaden

1. apr. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. sep. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.  I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 232 155 000
Tildelte midler
Kr 38 611 000
Mottatte søknader
26
Innvilgede søknader
5
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
350258SWARCO NORGE ASSmart AI CAM integrasjon for adaptiv trafikkstyringEnergi og transportKr 5 000 00011.04.2024
350429ARENDAL HAVNEVESEN KF Co-OrchesTrAI – Collaborative Orchestration of Traffic with AI support Energi og transport 8 960 000 (Innstilt beløp)11.04.2024
350469UBIQ AEROSPACE AS Zero Ice Shield: D•ICE Ice Protection for Aviation's Green Evolution Energi og transportKr 9 101 00011.04.2024
350471TUNABLE AS Miniatyrisert optisk spektrometer for behovsstyrt, trygg og mer miljøvennlig salting av veier Energi og transportKr 7 150 00011.04.2024
350489BANE NOR SF AutoKontroll - Automatisert kontroll av jernbaneEnergi og transportKr 8 400 00011.04.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.