Gjennomført

Forsterkningsmidler til ERA-NET BlueBio - Third Additional Call Targeted Announcement

Forsterkningsmidler til virkninger og effekter for pågående prosjekter

ERA-NET BlueBio Cofund lyser ut ca EUR 560.000 for å forsterke virkninger og effekter for pågående prosjekter i ERA-NET BlueBio Cofund.

Utlysningen er kun åpen for organisasjoner som allerede deltar i et BlueBio-prosjekt, og er finansiert av en av institusjonene i landene som deltar med midler i denne utlysningen (Kroatia, Island, Irland, Malta og Norge).
Prosjektdeltakerne kan søke om støtte til følgende aktiviteter:

  • Dissemination of research and results (DISS)
  • Training, exchange and capacity building (TECB)
  • Business and commercialisation preparation (BCOM)
  • Mapping of relevant policy landscape (MPOL)
  • Barriers to commercialisation pathway (BARR)

Tilgjengelige midler for norsk deltakelse i denne utlysningen er EUR 400.000. Søker/prosjektansvarlig må delta i et pågående BlueBio-prosjekt for å kunne søke om midler fra Forskningsrådet. Totalt omsøkt beløp fra norske partnere kan ikke overstige EUR 20 000 per søknad. Ett unntak er hvis prosjektet samarbeider med en av de to BlueBio-prosjektene uten en tilhørende finansieringsorganisasjon. I dette tilfellet kan totalt omsøkt beløp økes til EUR 30.000. Den faktiske utbetalingen vil bli gjort i norske kroner. Totalsummen vil baseres på valutakursen fra datoen på søknadsfristen.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Kontaktpersoner i Forskningsrådet er Marianne Areng, maar@rcn.no og Anne Mangussøn, anm@rcn.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.