Planlagt

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Formål

Dette er et varsel om utlysning. Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Om utlysningen

Mer informasjon kommer.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 05.10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.