Gjennomført

Kunnskapsstatus om helse- og miljøskadelige stoffer i plast

Viktige datoer

05. okt 2022

Åpen for søknad

16. nov 2022

Søknadsfrist

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jan 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Denne utlysningen av inntil 2,25 millioner er til finansiering av ett ettårig prosjekt, som skal resultere i en kunnskapsstatus-rapport. Rapporten skal gi ny innsikt om potensielt farlige stoffet i plast, inkludert en vurdering av regulatoriske behov for å gi beslutningstakere informasjon med relevans for politikkutforming, beslutninger, og nasjonale- regionale og regulatoriske initiativ.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes i fullversjon på engelsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen finnes i fullversjon på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen finnes i fullversjon på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Naturmangfold og miljø

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.