Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Viktige datoer

5. okt. 2022

Åpen for søknad

16. nov. 2022

Søknadsfrist

1. jul. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

5. okt. 2022

Ny mal for prosjektbeskrivelse er lagt inn. Pass på å laste ned siste versjon av malen. Det er i tillegg gjort endringer i utlysningen på følgende punkter: vurderingskriteriene er lagt inn og tekst for behandlingsprosedyre er publisert. 

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene gjennom prosjekter som er innrettet mot å møte FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for ny kunnskap, forskningskompetanse og teknologi.

Samlet lyser vi ut inntil 115 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 707 200 000
Tildelte midler
Kr 30 000 000
Mottatte søknader
49
Innvilgede søknader
2
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
342186UNIVERSITETET I BERGENXENOSENSE – developing a cell-free biosensor for toxicity testing, environmental monitoring, and risk assessment Muliggjørende teknologierKr 15 000 00016.06.2023
342040NORCE Miljø/Klima NORDNano4CRISPR: Novel nanocarrier reagents for environmental delivery of CRISPR/CasMuliggjørende teknologierKr 14 997 00016.06.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.